สำหรับนักกฎหมายขององค์กรรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวพันกับความเป็นอยู่ของผู้คนมากมาย แต่ละวันทำงานคือการดูแลการร้องเรียนและคดีความสารพัดรูปแบบ

วันนี้เราจึงเชิญ คุณเพียงพนอ บุญกล่ำ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักกฎหมาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มาพูดคุยกัน ว่าองค์กรพลังงานระดับประเทศ มีหลักในการบริหารความถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเที่ยงธรรมควบคู่ไปกับการพัฒนาพลังงานเพื่อประชาชนอย่างไร

กำกับ : พลอยดาว ธีระเวช

ครีเอทีฟ : วรัมพร ศิริสวัสดิ์

ถ่ายภาพ : วงศกร ยี่ดวง, ศวิตา ศีลตระกูล, ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง 

ประสานงาน​ : พลอยดาว ธีระเวช

ลำดับภาพ : วสกร ฟักน่วม

Video Subtitler : วสกร ฟักน่วม, พิมพ์ชนก อัสแสง 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : พลอยดาว ธีระเวช

Director

Avatar

พลอยดาว ธีระเวช

ชอบถ่ายภาพอาหาร ชอบดูคนทำอาหาร ชอบซื้ออาหารแล้วบังคับให้คนอื่นทาน ชอบทำอาหารทั้งขนาดปกติและขนาดจิ๋ว ชอบชาเขียวและชอบเที่ยวตลาดอาหาร