ความฝันของเราหลาย ๆ คนคือการมี ‘บ้าน’ คำสั้น ๆ ที่มีความหมายยิ่งใหญ่ การสนับสนุนให้ทุกคนมีบ้านที่จะได้ใช้ชีวิต มองเห็นอนาคตและความสุขที่จะเกิดขึ้น และอยากกลับไปอยู่ในทุก ๆ วัน จึงเป็นศิลปะการออกแบบที่สำคัญยิ่งของสถาปนิกที่ต้องรวมหลายศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน 

ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในธรรมชาติ จิตวิทยา สุนทรียศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วัสดุศาสตร์ และอีกมากมาย เพื่อสร้าง ‘บ้าน’ ที่มีความรู้และความรู้สึกในการออกแบบ ทัศนะศึกษาตอนนี้ เราจึงภูมิใจที่ได้พูดคุยกับเหล่าสถาปนิกที่เป็นเสมือนคิวเรเตอร์ในการออกแบบบ้านอย่าง คุณโอ๋-ชนะ สัมพลัง รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท สถาปนิก49 เฮาส์ดีไซน์ จำกัด (A49HD), คุณด้วง-ดวงฤทธิ์ บุนนาค ผู้ก่อตั้ง บริษัท ดวงฤทธิ์ บุนนาค จำกัด (DBALP), คุณวิน-ธาวิน หาญบุญเศรษฐ ผู้ก่อตั้งและ Design Director บริษัท วอร์คิเทค จำกัด (WARchitect), คุณอาร์ต-อยุทธ์ มหาโสม ผู้ก่อตั้ง บริษัท เอ เอ ดี ดีไซน์ จำกัด  (AAd), คุณเบิร์ต-บุญเลิศ เหมวิจิตรพันธ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท บูรณ์ดีไซน์ จำกัด (BOON Design) และ 

คุณวิน-หม่อมหลวงวรุตม์ วรวรรณ ผู้ก่อตั้ง บริษัท สถาปนิก วิน วรวรรณ จำกัด (VVA)

ประสบการณ์ ความคิด และปรัชญาการทำงาน ที่ใช้เวลาทั้งชีวิตกลั่นกรองออกมาของ 6 สุดยอดสถาปนิกไทย จะเป็นอย่างไร ติดตามพร้อมกัน 

ติดตามโครงการ โนเบิล คิวเรท ได้ที่ : nobleurl.com/3uNhANj

ผู้กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ช่างภาพ : พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า

ผู้ลำดับภาพ : ปกรณ์ วงศ์ลำปาง

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ผู้ประสานงาน : นีรนาท ไตรเพิ่ม

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ