ครั้งแรกของคอลัมน์ ‘ทายาทรุ่นสอง’ ที่เล่าเรื่องการต่อยอดธุรกิจครอบครัวด้วยวิธีคิดแบบคนรุ่นใหม่ผ่าน VDO

จากหนังโฆษณา มาลี 40 ปี ที่พูดถึงความใส่ใจและการคิดถึงคนอื่น วันนี้เรามีโอกาสพูดคุยกับ คุณแจง-รุ่งฉัตร บุญรัตน์ ทายาทรุ่นสองที่สานต่อแนวคิดของครอบครัว ยิ่งทำให้เราเข้าใจที่มาและความสำคัญของ การทำธุรกิจที่คิดถึงคนอื่นก่อน คิดถึงเกษตร คิดถึงผู้บริโภค คิดถึงพนักงาน คิดถึงสิ่งแวดล้อม

ที่น่าสนใจก็คือ มาลี ดำเนินธุรกิจด้วยแนวคิดนี้มาตั้งแต่วันแรก และตลอด 40 ปี ที่ผ่านมา ความเชื่อมั่นในสิ่งที่คิดถึงก็ยังคงชัดเจนไม่เปลี่ยน แม้วิธีการที่ใช้จะแตกต่างกัน จนมาลีในวันนี้เป็นมากกว่าแบรนด์น้ำผลไม้

มาดูกันว่า หญิงสาวที่มีความฝันอยากเป็นนักธุรกิจตั้งแต่ 6 ขวบคนนี้ ส่งต่อความคิดถึงเพื่อให้ครอบครัวมาลีเติบโตไปด้วยกันอย่างไรบ้าง

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธิรารัตน์ พุทธวงศ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ