16 ธันวาคม 2021
212

คุณไม่จำเป็นต้องเป็นทายาทธุรกิจก็สามารถฟังหัวข้อนี้ได้

ในงานทายาทรุ่นสอง : Future Possibility ปีนี้ คุณประทินรัตน์ วัชรสินธุ์ ที่ปรึกษาธุรกิจครอบครัว มาเป็นวิทยากรในหัวข้อ ‘ข้อตกลงว่าจ้างกับรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนไป’ ชวนทำความเข้าใจบริบทการจ้างงานที่ตอบรับพฤติกรรมการทำงานรูปแบบใหม่ ซึ่งต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้น ไปจนถึงเรื่องพื้นฐานอย่างความจำเป็นของเอกสารในการจ้างงานแบบลายลักษณ์อักษร การจัดทำประกันสังคมให้ลูกจ้าง และเงื่อนไขทางกฎหมายที่จะได้ประโยชน์ทั้งองค์กรและพนักงาน

กำกับ : The Cloud 

ลำดับภาพ : อัคคพล ยงยุทธ 

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน