บทเรียนที่ 2 จากงาน ทายาทรุ่นสอง : Future Possibilities ในหัวข้อ Disrupt ธุรกิจเพื่อลูกค้าในวันหน้า โดย คุณนัฐธารี พันธุ์เพ็ญโสภณ ทายาทรุ่น 3 โคคาสุกี้ ผู้เข้ามารับช่วงต่อธุรกิจครอบครัวด้วยภารกิจจากคุณพ่อที่อยากเห็นโคคาสุกี้อยู่ไปถึง 500 ปี

คุณนัฐธารีปรับเปลี่ยนธุรกิจเพื่อตอบรับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของลูกค้า ในวันที่จุดแข็งที่เคยมีกลายเป็นจุดอ่อน พัฒนาบุคลากรและระบบให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล เปลี่ยนจากร้านอาหาร Dine-in ที่ไม่เคยมีการเดลิเวอรี่ มาเป็นการเดลิเวอรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ในช่วงวิกฤต ขณะเดียวกันก็ไม่ละทิ้งความเอาใจใส่ ความพิถีพิถัน และคุณภาพที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นคุณย่า 

กำกับ : The Cloud 

ลำดับภาพ : ปพิชญา หาญตนศิริสกุล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน