ในวันที่ใครๆ ก็บอกว่าอุตสาหกรรมหนังสือไปต่อไม่ได้แล้ว มาฟังเรื่องเล่าประสบการณ์การทำร้านหนังสืออิสระจากเหล่าเจ้าของร้าน ว่าพวกเขามีแนวคิดการทำร้านยังไงให้อยู่รอดได้ในสถานการณ์ที่คนซื้อหนังสือหน้าร้านน้อยลง ไม่ว่าจะเป็นการรู้จักจุดแข็งของตัวเองอย่างดี สร้างความสบายใจให้ลูกค้าจนไม่กลับไปมือเปล่า หรือทำให้ร้านหนังสือกลายเป็นมากกว่าร้านหนังสือ 

เราอยากส่งต่อพลังให้โลกเห็นว่าร้านหนังสือเล็กๆ เหล่านั้นยังอยู่ได้และไม่ได้กำลังจะตาย

กำกับ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ถ่ายภาพ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, อัคคพล ยงยุทธ, พรนภา อนะหันลิไพบูลย์, ศิวัช เดชารัตน์, วทัญญู หลงทิพย์

ลำดับภาพ : ฐิติพงศ์ สุขสมบูรณ์เลิศ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ช่างภาพที่เชื่อว่าการตายอย่างมีคุณภาพคือการตายด้วยของกินที่ดีและอร่อย