ในอนาคตอันใกล้นี้ สถานีกลางบางซื่อ กำลังจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการขนส่งระบบรางแทนสถานีรถไฟกรุงเทพ หรือ หัวลำโพง จึงมีการทบทวนบทบาทว่า ควรจะปรับเปลี่ยนพื้นที่ผืนใหญ่ของสถานีรถไฟกรุงเทพให้กลายเป็นอะไร

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) จึงสนับสนุนให้นักวิจัยจากสถาบันอาศรมศิลป์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มาร่วมกันทำงานวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการพื้นที่หัวลำโพง เพื่อเป็นข้อเสนอว่า ถ้าเอาประโยชน์ของเมืองและสังคมเป็นที่ตั้ง เราควรปรับเปลี่ยนสถานีรถไฟกรุงเทพให้กลายเป็นอะไร

The Cloud รับหน้าที่นำ 10 เรื่องราวคุณค่าของสถานีรถไฟกรุงเทพ (ซึ่งคุณอาจจะไม่เคยรู้) มาเล่าต่อ แล้วขอฟังความเห็นว่า คุณอยากเห็นที่นี่กลายเป็นอะไร พิมพ์ความเห็นของคุณได้ที่ช่องแสดงความคิดเห็น หรือทางอีเมล [email protected]

ทุกความเห็นของคุณจะเป็นส่วนหนึ่งในงานวิจัยนี้

มาร่วมออกแบบอนาคตที่เราอยากเห็นด้วยกัน

กำกับ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ถ่ายภาพ : อัคคพล ยงยุทธ, วินัย สัตตะรุจาวงษ์ , กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ลำดับภาพ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เติบโตที่เชียงใหม่ ชอบถ่ายภาพฟิล์ม รักงานภาพเคลื่อนไหว ดูหนังเป็นชีวิตจิตใจพอๆกับฟังเพลง และชอบตัวเองตอนออกเดินทางมากๆ