Museum Siam จัดนิทรรศการผสานวัย ‘ล่องรอยราชดำเนิน’ พาทุกคนล่องไปตามรอยของพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งนี้ ที่เต็มไปด้วย วิถีชีวิต เรื่องราว และความทรงจำผ่านภาพจำของบุคคลต่างๆ และ The Cloud เองก็ได้รับคำเชิญชวนเพื่อมาสะท้อนราชดำเนินผ่านมุมมองของคนไร้บ้าน 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไร้บ้านถือเป็นกลุ่มคนที่มีความผูกพันกับราชดำเนิน เพราะพวกเขาใช้ชีวิตเกือบ 24 ชั่วโมงอยู่ที่นี่ วันนี้ The Cloud จึงจะพาทุกคนไปรู้จักกับราชดำเนินผ่านมุมมองของลุงอ๊อด อดีตคนไร้บ้านที่เคยใช้ชีวิตย่านราชดำเนินมากกว่า 6 ปี เป็นทั้ง ที่กิน ที่นอน ที่ทำงาน ที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือแม้แต่ที่ปลดทุกข์ เขาเปรียบราชดำเนินเป็นเสมือนบ้านโดยมีสถานที่รอบราชดำเนินเป็นห้องต่างๆ ในบ้าน สนามหลวงเป็นห้องโถง อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเป็นห้องทำงาน อนุเสาวรีย์ทหารอาสาเป็นห้องกินข้าว บ้านป้าแอ๊ดเป็นห้องน้ำ และศูนย์เบนซ์เป็นห้องนอน 

ขอเชิญทุกคนมาเยี่ยมบ้านของคนไร้บ้านผ่านวิดีโอนี้ด้วยกัน

นิทรรศการ ‘ล่องรอยราชดำเนิน : นิทรรศการผสานวัย’ จัดแสดงที่หอสมุดเมืองกรุงเทพมหานคร ถนนราชดำเนินกลาง ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 31 ตุลาคม 2563

หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ล่องรอยราชดำเนิน เมื่อผู้สูงอายุแท็กทีมกันทำนิทรรศการเล่าเรื่องราชดำเนินในวันวาน

กำกับ : อัคคพล ยงยุทธ

ถ่ายภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, โสภณัฐ โสมขันเงิน

ลำดับภาพ : อัคคพล ยงยุทธ

ประสานงาน : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

ครีเอทีฟ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

บริหารงานลูกค้า : ณัฏฐานันท์ ภู่สกุล

Video Subtitler : ศกุนตลา แย้มปิ๋ว, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

อัคคพล ยงยุทธ

Video Creator มีความฝันอยากเป็นนักทำสารคดี และมีชีวิตเพื่อพระเยซู