หากบ้านคือการใช้ชีวิต

นิยามคำว่าบ้าน อาจไม่ใช่เพียงที่อยู่อาศัยคุ้มแดด คุ้มฝน เมื่อมองอย่างลึกซึ้ง บ้านอาจเป็นคนให้พักพิงใจยามอ่อนล้า เป็นสิ่งของแต่ละชิ้นที่เดินทางผ่านเวลา ผ่านจังหวะของชีวิตมาด้วยกัน หรืออาจเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นทุกครั้งเมื่อนึกถึง และบ้านจึงเป็นหน่วยเล็กย่อยที่เติมพลังให้ผู้คนออกไปใช้ชีวิตในสังคมซึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่อย่างมีความหมาย

วาระครบรอบ 30 ปี ของ AP THAILAND ผู้สร้างบ้านภายใต้ความเชื่อ EMPOWER LIVING และไม่หยุดพัฒนาเพื่อให้บ้านเป็นพลังพาชีวิตไปข้างหน้า รายการทัศนะศึกษาตอนนี้จึงชวน เป๋า-สรรพสิทธิ์ ฟุ้งเฟื่องเชวง ผู้อำนวยการสายงานกลยุทธ์แบรนด์องค์กร บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิดมุมมองต่อที่อยู่อาศัย เรื่องบ้านที่เป็นมากกว่าบ้าน การสร้างความสัมพันธ์ในบ้านของคนทุกเจเนอเรชัน แนวคิดการทำบ้านที่ให้ความสำคัญทั้งพื้นที่ทางกายภาพและพื้นที่ทางจิตใจซึ่งยืดหยุ่นต่อการใช้ชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคน

เตรียมพบกับ 30 x 30 HOME IS EMPOWERING YOU นิทรรศการภาพจากพื้นที่ในแต่ละห้องของบ้านโดย 30 Illustrators ชื่อดังของไทย อาทิ Wisut, Suntur, Pomme Chann, Cuscus, Juli Baker ฯลฯ ตั้งแต่วันที่ 1 – 18 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ Moca Museum of Contemporary Art (เข้าชมฟรี) และ YOU ARE MY HOME COLLECTION กิจกรรมออนไลน์ เพื่อส่งต่อพลังบวกให้กับคนที่บ้านที่มีส่วนสำคัญในการ Empower คุณมาตลอด เร็วๆ ผ่าน ที่ apthai.com

กำกับ : ปวิช กัลป์ชัยกูล

ถ่ายภาพ : พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า

ลำดับภาพ : ปวิช กัลป์ชัยกูล

ครีเอทีฟ : ปาริฉัตร คำวาส

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน