อาหารเหลือในห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือในตู้เย็นของคุณมักไปลงเอยที่ไหน?

คุยกับเชฟตาม-ชุดารี เทพาคำ และโป้วเจา เฉิน เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ Thai SOS ถึงวิธีลดปริมาณขยะที่เกี่ยวข้องกับอาหาร บางทีเป็นอาหารดีๆ เลยด้วยซ้ำที่ถูกทิ้งในกรุงเทพฯ โครงการ ‘รักษ์อาหาร’ ของมูลนิธิ Thai SOS เลยรับบริจาคผักผลไม้สุกนิดช้ำหน่อย อาหารหรือเบเกอรี่คุณภาพดีที่เหลือในตอนเย็นจากห้างร้าน ไปส่งต่อเป็นมื้ออาหารให้ผู้ขาดแคลน

ตอนนี้มูลนิธิกำลังระดมทุนเพื่อซื้อรถบรรทุกห้องเย็นสำหรับใช้ขนส่งอาหารไปแจกจ่ายให้ผู้ด้อยโอกาสทั่วกรุงเทพฯ ยิ่งอาหารไปถึงคนมากเท่าไหร่ เราก็ลดขยะอินทรีย์ในกรุงเทพฯ ได้มากขึ้นเท่านั้น

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน