ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีผลอย่างมากในการทำธุรกิจ การบริการลูกค้าอย่างใกล้ชิดอาจเป็นสิ่งไม่จำเป็นอีกต่อไป โดยเฉพาะธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต แต่ Foodland ไม่ได้คิดแบบนั้น เพราะยังให้ความสำคัญในด้านการบริการเป็นอับดับแรก

เบื้องหลังการทำธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตนี้จึงน่าสนใจมาก ทั้งการเปิด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ได้ของสดที่สดใหม่ที่สุด หรือยอมให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้นเพื่อให้ลูกค้าได้สินค้าคุณภาพดี นอกจากนี้ Foodland ยังเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ไม่ลืมสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือ SMEs เพื่อช่วยกระจายรายได้ภายในประเทศอย่างยั่งยืนด้วย

ถ้าแปลกใจว่าทำไมต้องทำถึงขนาดนั้น คำตอบอยู่ในคลิปนี้แล้ว

กำกับ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ถ่ายภาพ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา /  ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์ 

ลำดับภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ช่างภาพที่เชื่อว่าการตายอย่างมีคุณภาพคือการตายด้วยของกินที่ดีและอร่อย