7 มิถุนายน 2024
7

ขึ้นชื่อว่า ‘ธุรกิจครอบครัว’ เชื่อว่าโจทย์ยากของหลายบ้าน คือการบริหารความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับหน้าที่การงาน The Cloud จึงอยากชวนติดตาม 6 เรื่องราวธุรกิจครอบครัวไทยที่ส่งต่อกิจการสู่รุ่นถัดไปได้อย่างแข็งแกร่งจากงาน Family Business Forum 2024 ตั้งแต่วิธีวางรากฐานกิจการให้มั่นคงผ่านธรรมนูญครอบครัว ไปจนถึงการเปลี่ยนความสัมพันธ์อันใกล้ชิดให้กลายเป็นจุดแข็งของธุรกิจนั้น

กำกับ ศวิตา ศีลตระกูล
ครีเอทีฟ นภษร ศรีวิลาศ, ธัญญารัตน์ โคตรวันทา
ถ่ายภาพ ศวิตา ศีลตระกูล, ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง, เมธี สมานทอง
ลำดับภาพ ศวิตา ศีลตระกูล
ควบคุมการผลิต วรัมพร ศิริสวัสดิ์

Director

Avatar

ศวิตา ศีลตระกูล

อดีตนักเรียนภาพยนตร์ ชอบมองภาพผ่านหลังกล้อง ชอบเล่าเรื่องผ่านภาพมากกว่าพูดเอง ชอบกินชาไทยตอนเช้า และกินชาเขียวตอนกลางคืน