11 กันยายน 2018
143

Walk With The Cloud 10 : ทำเนียบเขียว พาไปเยี่ยมชมทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ใจกลางถนนวิทยุ บ้านไม้สีขาวหน้าตาฝรั่งแต่ซ่อนความเป็นไทยเอาไว้ภายใต้สถาปัตยกรรมเก่าแก่กว่า 100 ปี ที่สร้างขึ้นในช่วงต้นรัชกาลที่ 6 พร้อมชมสวนสวยกลางเมืองขนาด 22 ไร่ ครั้งนี้พิเศษตรงที่เราได้ ท่านทูตกลิน ที. เดวีส์ และภริยา มาเล่าเรื่องราวของสะสม พาเยี่ยมชมบ้านหลังนี้ด้วยตัวเอง และได้ ผศ. ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องสถาปัตยกรรมโบราณ เป็นผู้เล่าเกร็ดความรู้ทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ที่มีมายาวนานกว่า 200 ปี และเรื่องราวก่อนบ้านหลังนี้จะทำหน้าที่เป็นทำเนียบเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้ฟังกัน

Writer & Photographer

Avatar

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เติบโตที่เชียงใหม่ ชอบถ่ายภาพฟิล์ม รักงานภาพเคลื่อนไหว ดูหนังเป็นชีวิตจิตใจพอๆกับฟังเพลง และชอบตัวเองตอนออกเดินทางมากๆ