ทริป Walk with The Cloud ในเดือนสิงหาคม 2018 เราพาผู้ร่วมทริปไปทำความรู้จักสถาปัตยกรรมและประวัติศาสตร์ของสองอาคารเก่าแห่งย่านเพลินจิต คือ ทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทย และบ้านปาร์คนายเลิศ เรือนไม้อายุร้อยกว่าปีที่นายเลิศ เศรษฐบุตร เคยอยู่อาศัยกับครอบครัว

ผศ. ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาคารโบราณได้เล่าเรื่องราวของสถานเอกอัครราชทูตและทำเนียบเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรให้ฟังอย่างละเอียด และคุณวทัญญู เทพหัตถี สถาปนิกนักอนุรักษ์ผู้บูรณะบ้านปาร์คนายเลิศ พาเราชม Heritage Home หลังนี้ทุกซอกทุกมุม

เราเก็บเรื่องราวเต็มๆ มาฝากแล้ว เข้าไปดูกันได้เลย

Director

Avatar

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เติบโตที่เชียงใหม่ ชอบถ่ายภาพฟิล์ม รักงานภาพเคลื่อนไหว ดูหนังเป็นชีวิตจิตใจพอๆกับฟังเพลง และชอบตัวเองตอนออกเดินทางมากๆ