18 เมษายน 2561
4:39
PAGE
807

The Cloud ร่วมกับสถานทูตอเมริกา พาผู้อ่านไปชมนิทรรศการ Great and Good Friends ที่เล่าเรื่องความสัมพันธ์ 200 ปีระหว่างไทย-อเมริกา ผ่านของขวัญที่เราแลกเปลี่ยนกันร่วม 79 ชิ้น โดยคิวเรเตอร์ผู้รวบรวมของขวัญทั่วอเมริกาและไทย เป็นผู้พาพวกเราชมของทุกชิ้นอย่างละเอียด แถมยังเล่าเบื้องหลังสนุกๆ ของการจัดแสดงให้ฟังด้วย


Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน