19 มิถุนายน 2561
2:13
PAGE
1 K

The Cloud และ เครื่องดื่ม 100Plus จะพาทุกคนเดินย้อนรอยไปหาพระราชวังบวรสถานมงคล หรือ วังหน้า พระราชวังแห่งต้นรัตนโกสินทร์ที่หลายคนอาจไม่รู้จัก งานนี้เรามีวิทยากร 4 ท่านที่เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม นำโดย คุณใหม่-สิริกิติยา เจนเซน ผู้อำนวยการโครงการ ‘นิทรรศการวังน่านิมิต’

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม ราชบัณฑิต ประเภทวิชาสถาปัตยศิลป์ สาขาวิชาประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม

ดร.พรธรรม ธรรมวิมล ภูมิสถาปนิก อดีตอุปนายกสมาคมสถาปนิกสยามฯ และผู้อยู่เบื้องหลังงานภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาศพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และ ผศ.ดร.พีรศรี โพวาทอง อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องอาคารโบราณ

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์  

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธิรารัตน์ พุทธวงศ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!