22 มิถุนายน 2561
5:21
PAGE
1 K

The Cloud Journey 02 พาคนเมืองเข้าไปเรียนรู้การเก็บน้ำผึ้งเดือนห้าในป่าหินลาดใน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทำความรู้จักผึ้งโพรง ผึ้งหลวงและผึ้งชันโรง ชิมรสน้ำผึ้งที่บอกเล่าความหลากหลายของพืชพันธ์ุ และวิถีของชาวปกาเกอะญอ ผู้ดูแลผืนป่าแห่งนี้

มารู้จักน้ำผึ้งเดือนห้า และเข้าใจวิถีของ ‘คน ผึ้ง ป่า’ กับเรากัน


Writer & Photographer

ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

มีเชียงใหม่เป็นบ้านเกิด หลงใหลธรรมชาติ รักสีบลู แมวดำ และชอบกินผลไม้สีเหลือง Facebook | Out of Tune

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!