อีกด้านหนึ่งของชีวิตของ เอก-พิชัย แก้ววิชิต มอ’ไซค์วินที่สร้างผลงานการถ่ายภาพ จนเป็นปรากฏการณ์นั้นไม่ใช่การเป็นช่างภาพ แต่คือการเป็นหัวหน้าครอบครัว ภาพทั้งหมดที่โลกเคยเห็นจากเอก จึงเป็นผลงานเฉพาะ จากช่วงที่ว่างจากงาน โครงการนี้จึงเกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนจากรถจักรยานยนต์ฮอนด้า เพื่อให้เอกถ่ายภาพเต็มที่ และแสดงให้เห็นโลกส่วนที่เหลือ

ดูจบแล้วก็ตามไปดูภาพสวยๆ ของเขาต่อได้ที่ : ช่างภาพวินมอเตอร์ไซด์ที่หยุดงานไปทำงานถ่ายภาพแบบเต็มเวลานานถึงหนึ่งเดือนเต็ม


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!