รับชมเรื่องราวพลังของภาพยนตร์ที่เป็นมากกว่าความบันเทิง แต่คือพลังของการส่งต่อทางวัฒนธรรม เชื่อมความเข้าใจกันระหว่างผู้คน รวมไปถึงสานสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ในงาน Thai Film Festival เทศกาลภาพยนตร์ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งถูกจัดขึ้นในวาระสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-เมียนมา 70 ปี


Director

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

เติบโตที่เชียงใหม่ ชอบถ่ายภาพฟิล์ม รักงานภาพเคลื่อนไหว ดูหนังเป็นชีวิตจิตใจพอๆกับฟังเพลง และชอบตัวเองตอนออกเดินทางมากๆ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!