ไปดูแนวคิดในการออกแบบคอนโดมิเนียมให้แตกต่าง อย่างสมบูรณ์แบบ ”A perfect living Platform”
ของคุณพีระพงศ์ จรูญเอก เจ้าของโครงการ” PARK ORIGIN”

www.parkorigin.co.th

#TheCloud #readthecloud #ParkOrigin #PerfectLivingPlatform

#สวนป่าใจกลางเมือง

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ