20 สิงหาคม 2561
2:49
PAGE
478

ไปดูแนวคิดในการออกแบบคอนโดมิเนียมให้แตกต่าง อย่างสมบูรณ์แบบ ”A perfect living Platform”
ของคุณพีระพงศ์ จรูญเอก เจ้าของโครงการ” PARK ORIGIN”

www.parkorigin.co.th

#TheCloud #readthecloud #ParkOrigin #PerfectLivingPlatform

#สวนป่าใจกลางเมือง


Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!