ความภาคภูมิใจของคนลาว จากการได้ขึ้นทะเบียน ตรา Geographical Indication หรือ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ของกาแฟโบลาเวนสายพันธุ์อาราบิก้าที่ปลูกบนภูเขาไฟเก่าแก่ จากความพิเศษของดิน น้ำ อากาศและความสูง ที่มีเฉพาะที่นี่เท่านั้น ทำให้สามารถสร้างผลผลิตที่สมบูรณ์ โดยไม่ต้องใช้สารเคมีมาปรุงแต่ง เป็นกาแฟสะอาด จากแหล่งผลิตที่สะอาด

กำกับ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ถ่ายภาพ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

มีเชียงใหม่เป็นบ้านเกิด หลงใหลธรรมชาติ รักสีบลู แมวดำ และชอบกินผลไม้สีเหลือง Facebook | Out of Tune