28 มีนาคม 2561
3:16
PAGE
690

The Cloud ชวนผู้หญิง 5 คน 5 วัย ที่มีผมหยิกโดยกำเนิด คุยเรื่อง ‘ผม’

แม้จะเคยรู้สึกมีปมด้อย โดนใครๆ ล้อว่าผมหยิกฟูเหมือนฝอยขัดหม้อ แต่เมื่อพวกเธอเติบโต เข้าใจ ยอมรับความต่าง และรู้สึกดีกับสิ่งที่ตัวเองเป็น จุดที่เคยด้อย จึงกลับกลายเป็นความสวยงาม และเสน่ห์ที่พวกเธอภูมิใจ


Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน