21 มีนาคม 2561
3:47
PAGE
1 K

ความงามในอุดมคติ เมื่อปัจเจกชนมีความแตกต่าง เอกลักษณ์ และคุณค่าของตัวเอง
แล้วใครล่ะที่เป็นผู้ถือไม้บรรทัดวัดความสวยของแต่ละคน?

ถ้าผมหงอก หมายถึง ผมธรรมชาติที่เปลี่ยนจากสีเดิมเป็นสีขาว คือ ผมที่ผิดแปลกจากคนทั่วไป เป็นผมที่ทำให้เจ้าของดูสูงวัย The Cloud จึงชวนผู้หญิงสี่คนคุย คิด และแลกเปลี่ยนเรื่อง ‘ผม’ ของเธอ เพราะพวกเธอตัวแทนของผู้หญิงที่อ้าแขนรับความแตกต่างที่เป็นเอกลักษณ์และความสง่างามตามแบบที่พวกเธอเป็น


Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน