20 กว่าปีที่แล้ว ชาวเกษตกรโคนมนมพบปัญหาใหญ่ นมมีสารปนเปื้อน ปัญหาการเลี้ยงสัตว์โดยใช้เคมีทำให้เกษตกรมีรายได้น้อย รายจ่ายมาก พฤฒิ เกิดชูชื่น เจ้าของฟาร์ม DAIRY HOME

เลยลุกขึ้นมาแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการทำธุรกิจโดยวิธีออร์แกนิก ผลิตวัตถุดิบคุณภาพ ลดต้นทุน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ดีขึ้น แต่การทำธุรกิจออร์แกนิกไม่ใช่เรื่องง่าย ทั้งต้องต่อสู้กับนมเจ้าตลาดและความไม่เข้าใจของผู้บริโภค

ไปดูวิธีการของธุรกิจที่ทำให้สินค้าออร์แกนิกเข้าถึงคนกลุ่มมากได้มากขึ้น และคงคุณภาพไว้อย่างดีเยี่ยมโดยไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นหลัก แต่หวังสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีกับสังคมได้ในรายการ Good Business ตอนนี้

กำกับ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ถ่ายภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, ปพิชญา หาญตนศิริสกุล 

ลำดับภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์ 

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ช่างภาพที่เชื่อว่าการตายอย่างมีคุณภาพคือการตายด้วยของกินที่ดีและอร่อย