ใน Bean & Bread The Series EP.1 เราพาไปขึ้นดอยไปเยี่ยมไร่เยี่ยมหมู่บ้านมูเซอที่อำเภออมก๋อยมาแล้ว Bean & Bread The Series EP.2 นี้ เราขอเดินทางตามคุณเอนี่-วรรณินา สมบูรณ์เวชชการ และ เอน่า-วีรดา สมบูรณ์เวชชการ พี่น้องฝาแฝดทายาทรุ่นสองของ D’Oro ย้อนกลับไปดูเรื่องราวการบุกเบิกการทำร้านและการดื่มกาแฟที่ถูกต้องครั้งแรกของประเทศไทย การขยายธุรกิจจากการปลูกและส่งออกเมล็ดกาแฟสู่การทำร้านเพื่อสร้างวัฒนธรรมการดื่มกาแฟสไตล์อิตาลีที่คนไทยยังไม่คุ้นเคย

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์,ธิรารัตน์ พุทธวงศ์, พิมกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์,

กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ