Bean & Bread The Series เป็นเรื่องราวของคุณเอนี่-วรรณินา สมบูรณ์เวชชการ และ เอน่า-วีรดา สมบูรณ์เวชชการ พี่น้องฝาแฝดทายาทรุ่นสองของ D’Oro ที่จะเดินทางพาพวกเราไปทำความรู้จักเรื่องราวแสนสนุกที่อยู่รายล้อมกาแฟและเบเกอรี่ของ D’Oro ตั้งแต่อดีตในยุคของคุณพ่อคุณแม่ จนถึงเรื่องราวในอนาคตที่รุ่นลูกอย่างพวกเธอกำลังจะพา D’Oro มุ่งหน้าไป

ตอนแรกนี้สองสาวจะพาเราขึ้นดอย ไปเยี่ยมหมู่บ้านมูเซอที่อำเภออมก๋อย เชียงใหม่ เพื่อย้อนกลับไปดูเรื่องราวการบุกเบิกการปลูกกาแฟอย่างจริงจังครั้งแรกในประเทศไทย จนกลายมาเป็นแบรนด์ D’Oro ในปัจจุบัน

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, พิมกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์,กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ