เปิดกรุสมบัติของ ธวัชชัย สมคง บรรณาธิการบริหารนิตยสาร Fine Art นักสะสมภาพอาจารย์ศิลป์ พีระศรี
ชมภาพวาดอาจารย์ฝรั่ง ศิลป์ พีระศรี ที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก ซึ่งแลกมากับมิตรภาพดีๆ ของศิลปินและแง่มุมการเก็บสะสม บทเรียนดีๆ ที่นักสะสมรุ่นใหม่ๆ ควรฟัง

 

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธิรารัตน์ พุทธวงศ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ