หนึ่งในการขับเคลื่อนโลกของการกินอาหารเพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ และดูแลโลกใบนี้ไปพร้อมๆ กัน เกิดจากการขับเคลื่อนเล็กๆ ของกลุ่ม Food for Change ที่อยากเป็นตัวกลางให้ผู้ผลิต เกษตรกรผู้ปลูกแบบอินทรีย์ ได้ส่งต่ออาหารดีๆ และได้เข้าใกล้คนกินให้มากขึ้น เราจึงติดตามนักจัดกิจกรรม Food for Change เพื่อสร้างการสื่อสารเกี่ยวกับการกินและเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลโลกใบนี้ด้วยพฤติกรรมการกินของพวกเราทุกคนผ่านวิดีโอตัวนี้

กำกับ  ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

Director

Avatar

ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

มีเชียงใหม่เป็นบ้านเกิด หลงใหลธรรมชาติ รักสีบลู แมวดำ และชอบกินผลไม้สีเหลือง Facebook | Out of Tune