The Cloud x การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

The Cloud และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปภัมถ์ จัดทำกล่องชารุ่นพิเศษที่บรรจุความพิถีพิถันและความห่วงใยจากภูเขา โดยคัดสรรชา แก้วเซรามิก และแผ่นรองแก้วปักมือจากชุมชนในพื้นที่เหนือสุดแดนสยาม มาบรรจุในกล่องกระดาษสารักษ์โลก Chiang Rai Tea Box ให้คนรักชาและงานคราฟต์ละเมียดละไมได้อุดหนุนของดีท้องถิ่น เสมือนได้เดินทางไปซื้อจากภาคเหนือด้วยตนเอง 

ชมกระบวนการผลิตใบชาและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆ แล้วจะรู้ว่าชาวดอยตุงตั้งใจทำของขวัญชิ้นนี้จริงๆ นะ

สั่งซื้อกล่องชาสุดพิเศษได้ที่นี่

ผู้กำกับ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

ครีเอทีฟ : ภัทรียา พัวพงศกร

ช่างภาพ : อัครภพ อินทวงศ์ 

ผู้ลำดับภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน