เชื่อว่าวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เราได้ยินเสียงคนไทยเฮดังที่สุด เพราะเหรียญทองเทควันโดโอลิมปิก โตเกียว 2020 ซึ่งหนึ่งในเบื้องหลังคนสำคัญคือ ‘โค้ชเช’ หรือ ชเว ยอง-ซอก หัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยผู้เคี่ยวกรำจัดการทีม และบริหารการฝึกซ้อมในวงการเทควันโดไทยมากว่า 20  ปี 

รายการทัศนะศึกษาจะพาทุกคนไปค้นพบแรงบันดาลใจ และถอดบทเรียนจากเบื้องหลังความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากชัยชนะในครั้งนี้ ซึ่งเขาเชื่อเสมอว่า ความพยายาม อดทน และการรวมกันของทุกคน จะพาไปคว้าความสำเร็จได้ในที่สุด 

เช่นเดียวกับทรู King of Sport ผู้เห็นคุณค่าและสนับสนุนเรื่องกีฬามาโดยตลอด ไม่ได้มองเห็นเพียงแค่การแข่งขันหรือผลแพ้ชนะ แต่เชื่อว่าการมีกันและกันเป็นพลังให้ทุกสิ่งเป็นจริงได้ 

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ช่างภาพ : ปณัฐพงศ์ ภูวรัตน์

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ประสานงานลูกค้า : นีรนาท ไตรเพิ่ม 

Video Subtitler :  ปพิชญา หาญตนศิริสกุล, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำ : Dragon Gym Taekwondo Boat Lagoon

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ