เบื้องหลังความน่ารัก ความสนุกสนาน ความขยันของ บรูน่า ซิลวา บล็อกเกอร์ท่องเที่ยวและกาแฟ เธอเป็นสาวบราซิลที่หลงรักเมืองไทย แล้วเข้ามาใช้ชีวิตจนเข้าใจวิถีพุทธอย่างลึกซึ้งและไม่น่าเชื่อ อะไรคือปัญหา โรคส่วนตัว โลกที่เธอเจอ รายการทัศนะศึกษาตอนนี้มีคำตอบว่าเธอผ่านมาได้อย่างไร

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : ธาม โรจนะอุดมวุฒิกุล, วินัย สัตตะรุจาวงษ์, พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

ประสานงาน​ : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

ลำดับภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ