11 กรกฎาคม 2562
5:02
PAGE
1 K

บุญล้อม เต้าแก้ว เป็นปราชญ์ชาวบ้านที่เก่งเรื่องการออกแบบพื้นที่ทำการเกษตร เป็นทั้งเพื่อน พี่ และครู ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ในโครงการ ‘พลังคนสร้างสรรค์โลก รวมพลังตามรอยพ่อของแผ่นดิน’ ทำงานร่วมกับมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติและเชฟรอนประเทศไทย ที่ผนึกกำลังร่วมกันแก้ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้งตามแนวทางศาสตร์พระราชาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

จากคนที่หันหลังให้การทำเกษตร ไปทำงานจนสร้างหนี้ บุญล้อมกลับมาเรียนรู้และหาวิถีเกษตรที่เหมาะสมกับตัวเอง มีซูเปอร์มาร์เก็ตในบ้านที่อยากกินอะไรก็แค่ปลูกและเก็บเกี่ยวอย่างเข้าใจธรรมชาติ สานต่อศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงชุมชน สวนล้อมศรีรินทร์ ตำบลหนองโน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี ของครอบครัว ถ่ายทอดภูมิปัญญาชาวบ้านออกแบบและสร้างสรรค์เกษตรกรรุ่นใหม่ 

สำหรับเรื่องราวของบุญล้อม เต้าแก้ว ปราชญ์ชาวบ้านผู้อธิบายเกษตรอินทรีย์ด้วยต้นทุนบัญชีครัวเรือน ฉบับเต็มตามไปอ่านได้ที่นี่

กำกับ : ศิวัช เดชารัตน์

ถ่ายภาพ : ไกรศล ศิริวาลย์

ลำดับภาพ : ธนภูมิ มณีชาติ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์


Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน