รสชาติของเบตง เบตงเป็นเมืองเล็กที่มีภูมิประเทศรอบล้อมด้วยเทือกเขาซับซ้อน ทำให้เบตงเป็นเมืองที่มีอากาศและสิ่งแวดล้อมดีเป็นพิเศษ ความพิเศษนี้ทำให้เบตงมีความเฉพาะตัวในหลายด้าน โดยเฉพาะด้านอาหาร วัตถุดิบของอาหารจากเบตงยังต้องอาศัยธรรมชาติที่สะอาด บริสุทธิ์ และความพิเศษเหล่านี้มีเฉพาะแค่ที่เบตงเท่านั้น เรียกได้ว่าเป็นรสชาติของเบตง

ไก่เบตง ไก่สายพันธุ์เฉพาะที่มีการเลี้ยงดูเป็นพิเศษ ทำให้ได้เนื้อไก่ที่มีความพิเศษสำหรับทำข้าวมันไก่เบตงที่หาได้เฉพาะที่เบตงเท่านั้น จึงจะพาไปดูฟาร์มไก่เพื่อให้เห็นวิธีการเลี้ยงดู เห็นความเฉพาะของไก่เบตงพันธุ์แท้ และชิมข้าวมันไก่เบตงร้านดังในอำเภอเบตง

ซีอิ๊วเบตง เอกลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งของข้าวมันไก่เบตง คือการราดน้ำซีอิ๊วลงบนไก่สับก่อนเสิร์ฟ บางร้านอาหารในเบตงถึงกับทำซีอิ๊วไว้ใช้เอง รวมถึงทำเป็นผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขายด้วย จึงจะพาไปดูโรงซีอิ๊วที่ใช้ทำซีอิ๊ว แบบต้องอาศัยอากาศที่ดีของเบตงในการบ่มเพื่อให้ได้ซีอิ๊วที่มีรสชาติไม่เหมือนใคร

ผักน้ำ เป็นผักที่ปลูกได้เฉพาะในแหล่งน้ำและอากาศที่บริสุทธิ์ และในประเทศไทยมีแหล่งปลูกผักน้ำสำคัญอยู่ที่อำเภอเบตง จึงจะพาไปดูแหล่งที่ปลูกในหุบเขาลึก และวัฒนธรรมอาหารจีนที่แข็งแรงของเบตง ทำให้เมืองนี้มีเมนูผักน้ำที่พิเศษหลายเมนู

ปลานิลสายน้ำไหล การเลี้ยงปลานิลแบบพิเศษที่ต้องใช้น้ำจากภูเขาไหลผ่านระบบการเลี้ยงดูปลา และอุณหภูมิของเบตงที่เย็นตลอดทั้งปี จึงไม่เกิดสาหร่ายบางชนิดในน้ำ ที่ทำให้ปลาแม่น้ำส่วนใหญ่มีกลิ่นคาว จึงจะพาไปดูความพิเศษนี้ที่ทำให้ปลานิลเบตงมีรสดีไม่เหมือนใคร และชิมหลากหลายเมนูจากปลานิล

วุ้นดำ หรือเฉาก๊วย เป็นขนมหวานที่ขึ้นชื่อของเบตง แต่ความพิเศษอยู่ที่กระบวนการทำวุ้นดำนี้ใช้น้ำบริสุทธิ์จากภูเขาในเบตงมาเป็นส่วนผสมในเฉาก๊วย น้ำมีส่วนสำคัญมากต่อรสชาติ จึงจะพาไปดูและชิมวุ้นดำที่มีรสชาติของเบตง

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์ 

ช่างภาพ : ธานี นทีพิทักษ์, ธนบัตร ชาวนาฟาง, วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ลำดับภาพ : วสกร ฟักน่วม

ควบคุมการผลิต :  วินัย สัตตะรุจาวงษ์, พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

โปรดิวเซอร์ : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

ครีเอทีฟ : จิรณรงค์ วงษ์สุนทร

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

ประสานงาน : ศุภมณฑา กัญโส

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

Director

Avatar

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ