กว่าจะมาเป็นกาแฟ 1 แก้วต้องผ่านกรรมวิธีมากมาย และที่ขาดไม่ได้คือความใส่ใจ ใน EP นี้ คุณเอนี่ (วรรณินา สมบูรณ์เวชชาการ) และเอน่า (วีรดา สมบูรณ์เวชชาการ) ทายาทรุ่นสองของ D’Oro จะพาพวกเราไปพบกับความลับที่ไม่ลับเบื้องหลังการสร้างแบรนด์ D’Oro ให้แข็งแกร่ง ตั้งแต่การสร้างความประทับใจแรกสู่ความผูกพันที่แน่นแฟ้นของเหล่าคนสำคัญของพวกเขา มาฟังกระบวนการทำงานที่สานสัมพันธ์เหล่าคนสำคัญให้สามารถดูแลกันและกันได้อย่างทั่วถึงได้ใน Bean & Bread The Series EP 04 ‘คนสำคัญ’

กำกับ :  วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ลำดับภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ