26 พฤศจิกายน 2564
23

เรื่องราวของ 5 กิจการเพื่อสังคมที่ทลายข้อจำกัดและโจทย์ที่ท้าทายให้กลายเป็นคำตอบ เป็นตัวอย่างของความเป็นไปได้ทางธุรกิจที่น่าชื่นชม

พวกเขาได้สร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนให้กับชีวิตและสังคมในทุกด้าน ไม่ว่าการเงิน การตลาด สิ่งแวดล้อม และสภาพจิตใจ ไปดูกันว่าอะไรคืออุปสรรคสำคัญของพวกเขา และโครงการพลังเปลี่ยนแปลงเพื่อสังคม หรือระบบนิเวศกิจการเพื่อสังคม พาพวกเขาออกจากข้อจำกัดได้อย่างไร

ผู้กำกับ :  ปวิช กัลป์ชัยกูล

ช่างภาพ :  พิทักษ์พงศ์ จียะเกียรติ,ภาณุวัฒน์ เทียนงามสัจ, อิทธิพล เชื้อลิ้นฟ้า

ผู้ลำดับภาพ :  ปวิช กัลป์ชัยกูล 

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน