สำหรับผู้ที่พลาด Walk with The Cloud 15 : บ้านปลายเนิน นี่คือเรื่องราวของสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ในบ้านอายุกว่า 105 ปีซึ่งเป็นที่ประทับและที่ทรงงานของท่าน และเรื่องราวการปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านปลายเนิน เพื่อสร้างและสืบสานจิตวิญญาณศิลปินไทยต่อไป

ไฮไลต์ของกิจกรรมนี้อยู่ที่การได้เป็นแขกกลุ่มแรกเข้าเยี่ยมชมตำหนักไทยที่เพิ่งบูรณะเสร็จใหม่ๆ หมาดๆ ชมทุกห้องที่สมเด็จครูเคยประทับและทรงงาน ชมงานศิลปะทรงสะสม และภาพร่างฝีพระหัตถ์ที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน

และยังมีเรื่องราวอันทรงคุณค่าของบ้านปลายเนินอีกทั้งสเก็ตช์แรกของตรากรุงเทพมหานคร ดราฟต์งานออกแบบตาลปัตร 4 ร่างของสมเด็จครู (ซึ่งแต่ละร่างมีคอมเมนต์กำกับด้วย) ตามไปอ่านได้ที่ : เข้า ‘บ้านปลายเนิน’ เป็นกลุ่มแรกหลังบูรณะใหม่ และชมภาพวาดฝีพระหัตถ์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อน

กำกับ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ถ่ายภาพ : วินัย สัตตะรุจาวงษ์, พิมกานต์ ศรีปุงวิวัฒน์,กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา

ลำดับภาพ : ช่อผกา แซ่ลอ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

วินัย สัตตะรุจาวงษ์

ผู้กำกับรายการและโฆษณาที่ช่วงนี้หันมาสนใจงานแนวสารคดี จึงเน้นทำงานที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง ตัวอย่างผลงานที่ผ่านมาคือ รายการ human ride และ เป็น อยู่ คือ