ชวนไปนั่งคุยอย่างสบาย ๆ เกี่ยวกับการ ‘ถอดสูตร’ วิชาชีพกับ อธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติแห่ง ปตท. ถึงเรื่องพลังงานทั้งในอาชีพและพลังงานในชีวิต หัวใจของการทำงานคืออะไร และเมื่อถึงวันที่จะต้อง ‘ถอดสูท’ เกษียณอายุสำหรับคนที่รักในการทำงานมาทั้งชีวิตจะมีทัศนะอย่างไร ไปติดตามพร้อม ๆ กัน

กำกับ : พลอยดาว ธีระเวช

ครีเอทีฟ : วรัมพร ศิริสวัสดิ์

ถ่ายภาพ : ศวิตา ศีลตระกูล, ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง 

ประสานงาน​ : พลอยดาว ธีระเวช

ลำดับภาพ : ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง 

Video Subtitler : วสกร ฟักน่วม, สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี 

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำควบคุมการผลิต : พลอยดาว ธีระเวช

Director

Avatar

พลอยดาว ธีระเวช

ชอบถ่ายภาพอาหาร ชอบดูคนทำอาหาร ชอบซื้ออาหารแล้วบังคับให้คนอื่นทาน ชอบทำอาหารทั้งขนาดปกติและขนาดจิ๋ว ชอบชาเขียวและชอบเที่ยวตลาดอาหาร