เมื่อโลกต้องเผชิญปัญหาเรื่องภูมิอากาศ ขยะ การเจริญเติบโตที่ไม่สมดุล ทุกเขตเศรษฐกิจใน APEC จึงหันมาปรับวิธีคิดจากการเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุล เป็นเหตุผลว่าทำไม BCG Exhibition จากงาน  APEC 2022 ถึงเกี่ยวข้องกับคนไทยทุกคน

วันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศนิทรรศการที่สำคัญของเมืองไทย BCG คืออะไร และจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยไปได้อย่างไรบ้าง รับชมพร้อมกันใน Cloud Documentary

กำกับ วงศกร ยี่ดวง
ครีเอทีฟ วรัมพร ศิริสวัสดิ์
ถ่ายภาพ วงศกร ยี่ดวง, ศวิตา ศีลตระกูล, ทรัพย์ทวี สมีแจ้ง
ประสานงาน พลอยดาว ธีระเวช
ลำดับภาพ วงศกร ยี่ดวง
Video Subtitler วสกร ฟักน่วม
บรรณาธิการศิลปกรรม สุวิชา พุทซาคำ
ศิลปกรรม ปัญญณัฐ พรพลานามัย
ควบคุมการผลิต พลอยดาว ธีระเวช

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน