ตามไปเรียนรู้เรื่องป่า กินอยู่ตามวิถีปกาเกอะญอ เก็บเมล็ดพันธุ์ สร้างบ้านดิน เรียนรู้เรื่องข้าว และวิธีการทำนาของคนรุ่นใหม่กับ Alive Trip ทริปที่ The Cloud ร่วมกับ TOYOTA และมหาลัยแห่งความรักและธรรมชาติ ชวนหนุ่มสาวออกเดินทางไปใช้ชีวิต ออกไปค้นหาตัวเอง และเรียนรู้สิ่งใหม่ด้วยกันตลอด 3 ทริป
          Alive Trip 01 : Young Volks ทริปเรียนรู้วิธีการอยู่กับป่ากับพะตีจอนิ โอ่โดเชา และฟังเรื่องราวของคนปกาเกอะญอที่กลับมาพัฒนาบ้านเกิด, Alive Trip 02 : The Seed Collector ทริปไปเรียนรู้การพึ่งตัวเองและเก็บเมล็ดพันธุ์ที่สวนพันพรรณกับโจน จันได และ Alive Trip 03 : Harvest Time ทริปไปเรียนทำความรู้จักกับข้าวพันธุ์พื้นเมืองกับกลุ่มชาวนาไทอีสาน ลงแปลงนาเกี่ยวข้าวด้วยตัวเอง และเรียนรู้วิธีทำเกษตรอินทรีย์ที่ 0๙ดี
          ตามไปดูเบื้องหลังการเดินทางและเรียนรู้ทักษะใหม่ในชีวิตไปพร้อมๆ กับพวกเขาได้ในทริปนี้
 

กำกับ : ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ธิรารัตน์ พุทธวงศ์

มีเชียงใหม่เป็นบ้านเกิด หลงใหลธรรมชาติ รักสีบลู แมวดำ และชอบกินผลไม้สีเหลือง Facebook | Out of Tune