พี่เบิร์ด ธงไชย เดินทางไปเยี่ยมบ้าน ดร.เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เจ้าของบ้านต้นคิดทิพย์ธรรม บ้านประหยัดพลังงานกลางเมือง พี่เบิร์ดจะได้เรียนรู้ว่า การออกแบบบ้านกลางเมืองให้ประหยัดพลังงานต้องทำอย่างไร การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในบ้านทำแบบใดได้บ้าง ติดแผงโซลาร์เซลล์อย่างไรให้บ้านยังสวยอยู่ และต้องทำอย่างไรถึงจะติดแล้วคุ้ม

Director

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน