หลังจากที่ พี่เบิร์ด-ธงไชย แมคอินไตย์ ได้พาพวกเราไปทำความรู้จักและเห็นพลังใช้พลังงานสะอาด ในโครงการไฟจากฟ้าเมื่อ พ.ศ. 2563 มาปีนี้ก็คิดอีกว่าจะทำอะไรกับใครดีที่จะทำให้พลังงานสะอาดนั้นทรงพลังยิ่งๆ ขึ้นไปอีก เราจะต้องทำอะไรกับหน่วยงานหรือองค์กรที่ใหญ่ขึ้น ใช้ไฟมาก ช่วยคนได้เยอะด้วย 

เมื่อนึกถึงโรงพยาบาล จึงได้เกิดโครงการโรงพยาบาลไฟจากฟ้าเพื่อ 77 โรงพยาบาลขึ้นมา ในการติดตั้งให้โรงพยาบาลเป้าหมายจังหวัดละ 1 แห่งรวม 77 จังหวัด นี่คือตัวอย่างโรงพยาบาลที่ใช้โซลาร์เซลล์ที่ประสบความสำเร็จ จนกลายเป็นต้นแบบที่อยากเล่าให้เพื่อนๆ ฟัง โรงพยาบาลนี้ชื่อโรงพยาบาลจะนะ อยู่จังหวัดสงขลา

 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ทำโครงการนี้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ. 2562 และได้ต่อยอดเพื่อจะช่วยให้โรงพยาบาลนั้นๆ ลดค่าไฟฟ้าลงได้ปีละ 720,000 บาทยาวนานกว่า 25 ปี และจะทำกันทั่วประเทศ สนใจสนับสนุน บริจาคได้ที่บัญชี มูลนิธิแพทย์ชนบทเพื่อไฟจากฟ้า บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 142-0-28997-7 

กำกับ :  ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

ถ่ายภาพ : ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล, วินัย สัตตะรุจาวงษ์, ธนบัตร ชาวนาฟาง

ลำดับภาพ :  ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

Video Subtitler : สุดาวรรณ วนสุนทรเมธี

บรรณาธิการศิลปกรรม : สุวิชา พุทซาคำ

ควบคุมการผลิต : พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

Director

Avatar

ธาม โรจนอุดมวุฒิกุล

อดีตช่างภาพอิสระ คิดว่าการเล่าเรื่องด้วยภาพสำคัญไม่แพ้ตัวอักษร ชอบกินกาแฟในวันที่นอนเยอะ และกินโกโก้ในวันที่นอนน้อย แพ้แมวเวลาทำเสียงกรน ในอนาคตอยากทำเพลงของตัวเองสักเพลง (ถ้าเป็นไปได้)