หนังสือที่ดี บางครั้งอาจไม่ถึงมือผู้อ่าน เพราะหลากหลายสาเหตุ คงเป็นเรื่องน่าเสียดายที่หนังสือเหล่านั้นจะเงียบหายและไม่ถูกหยิบลงจากชั้น

The Cloud จึงอยากชวนฟังผู้บริหารร้านหนังสือใหญ่ 4 คนผู้หลงรักในโลกของหนังสือมาพูดถึงแนวคิดการทำงานของร้านผ่านหนังสือน่าอ่าน 4 เล่ม เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่ว่าธุรกิจร้านหนังสือเชนเหล่านี้ ไม่ได้คิดแต่จะทำธุรกิจ ยังเต็มไปด้วยความรักในหนังสือและความมุ่งหวังจะเป็นความสุขเล็กๆ ความสุขในการอ่านและเป็นแรงบันดาลใจกับผู้อ่าน

และเล่มที่พวกเขาเลือกมีทั้งหนังสือที่บอกว่าคนเราต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นอยู่เสมอ หนังสือที่สร้างแรงบันดาลใจให้มีชีวิตอยู่อย่างมีความหมาย หนังสือที่บอกว่าความสุขเล็กๆ ที่ทำให้ใจฟูหาได้จากสิ่งรอบตัว และหนังสือที่ทำให้เห็นว่าร้านหนังสือต้องปรับบทบาทไปทำหนังสือดีๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับสังคม

กำกับ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ถ่ายภาพ : กิตติคุณ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา, ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์, อัคคพล ยงยุทธ, พรนภา อนะหันลิไพบูลย์

ลำดับภาพ : ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ควบคุมการผลิต : วินัย สัตตะรุจาวงษ์

Director

Avatar

ปรีชญา จงศรีสวัสดิ์

ช่างภาพที่เชื่อว่าการตายอย่างมีคุณภาพคือการตายด้วยของกินที่ดีและอร่อย