26 Nov 2018
PAGE
402

The Cloud ชวนมารู้จัก โต๋ ศักดิ์สิทธิ์ ให้มากขึ้นผ่านคีย์เปียโนที่เขาเล่น คีย์สำคัญที่สุดและใช้เป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตเขาในทุกๆ วัน

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน