The Cloud x Museum Siam

200 ปี บนพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ มีหลายสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา จากเคยถูกสร้างมาเพื่อหน้าที่หนึ่ง กลับถูกพลิกบทบาทไปเป็นอีกหน้าที่หนึ่ง เมื่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้ฟังก์ชันเดิมไม่ตอบโจทย์การใช้งาน สถานที่เหล่าจึงนี้ถูกปรับเปลี่ยนเพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึง ได้ใช้ประโยชน์มากยิ่งขึ้น 

จากวังเก่าสู่มหาลัยวิทยาลัย จากโรงพิมพ์สู่พิพิธภัณฑ์ จากคุกสู่สวนสาธารณะ และพื้นที่อีกมากมายที่รอทุกคนมาเปิดมุมมองผ่านประวัติศาสตร์พื้นที่เก่าบนเรื่องราวบทใหม่

มหาวิทยาลัยศิลปากร

วังเก่าสู่มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งแรกของไทย

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร มหาวิทยาลัยศิลปากร

วังท่าพระ วังรุ่นแรกๆ ในช่วงสถาปนาพระนคร เคยเป็นที่ประทับของเจ้านายหลายพระองค์ รวมถึงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม พระองค์ประทับอยู่จนถึงสมัยรัชกาลที่ 8 ก่อนย้ายไปประทับที่บ้านปลายเนิน พระองค์ทรงขายวังท่าพระแก่รัฐบาล ก่อนจัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรในปัจจุบัน โดยในรั้วมหาวิทยาลัยยังมีร่องรอยของวังท่าพระ และมีการอนุรักษ์อาคารเก่า ทั้งประตู กำแพงวัง ท้องพระโรง ศาลาในสวนแก้วที่ประทับฟังดนตรีของรัชกาลที่ 5 รวมถึงตำหนักกลาง และตำหนักพรรณรายที่กลายเป็นที่ตั้งของหอศิลป์และหน่วยงานของมหาวิทยาลัย

ที่อยู่ : 31 ถนน หน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง

เวลาทำการ : ทุกวัน ตามเวลาราชการ

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร (พระราชวังบวรสถานมงคล)

วังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์สู่พิพิธภัณฑ์รวบรวมประวัติศาสตร์

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองในพระนคร มหาวิทยาลัยศิลปากร

 ‘วังหน้า’ มีความหมายถึงบุคคลที่ดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรสถานมงคล และยังหมายถึงสถานที่ที่ประทับของผู้ดำรงตำแหน่งวังหน้า จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงยกเลิกตำแหน่งวังหน้าไป ทำให้วังหน้าถูกเปลี่ยนเป็นพื้นที่ใช้สอยเพื่อตอบสนองสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป โดยพื้นที่ส่วนหนึ่งกลายมาเป็น ‘พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร’ พิพิธภัณฑ์จัดแสดงสมบัติทางประวัติศาสตร์ที่ทรงคุณค่า และเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวังหน้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

อ่านเรื่องราวของประวัติศาสตร์วังหน้าเพิ่มเติมได้ที่นี่

ที่อยู่ : 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร

เวลาทำการ : 09.00 – 16.00 น. วันพุธ-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตึกโดม

ทางเชื่อมโรงทหารสู่สัญลักษณ์ของธรรมศาสตร์

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองในพระนคร

เดิมเคยเป็นเขตฝ่ายในของพระราชวังบวรสถานมงคล จนกระทั่งรัชกาลที่ 5 ทรงยกเลิกตำแหน่งวังหน้าไป จึงปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อการใช้สอยส่วนใหญ่มาเป็นโรงทหาร ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการปรับเปลี่ยนอีกขั้นหนึ่ง โดยสร้างโรงทหารและที่ทำการเพื่อใช้ในกิจการทหารเรื่อยมา จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 8 เมื่อก่อตั้งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงออกแบบอาคารขึ้นใหม่โดย จิตรเสน อภัยวงศ์ สถาปนิกที่เรียนจบจากฝรั่งเศส โดยปรับโรงทหารทั้งหมดให้เชื่อมต่อเป็นหลังคาเดียวกันด้วยหอคอยหลังคาทรงดินสอ ภายใต้ศิลปะรูปแบบ Art Deco ที่สวยงาม

ชมเรื่องราวของพื้นที่วังหน้าก่อนเปลี่ยนบทบาทมาเป็นอาคารของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ที่นี่ 

ที่อยู่ : 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เวลาทำการ : ทุกวัน ตามเวลาราชการ

พิพิธบางลำพู 

โรงพิมพ์สู่พื้นที่เล่าเรื่องบางลำพู

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร พิพิธบางลำพู

‘พิพิธบางลำพู’ อาคารที่ได้รับการซ่อมแซมจากโรงพิมพ์คุรุสภา โรงพิมพ์แบบเรียนและงานข้าราชการที่หมดสัญญาเช่าและกำลังจะถูกรื้อถอน แต่ชาวบ้านมองเห็นความสำคัญของตัวอาคารและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของย่านการค้าเก่าแก่ จึงรวมกลุ่มกันคัดค้านและผลักดันให้ขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ทำให้อาคาร 2 ชั้น ริมถนนพระอาทิตย์กลายมาเป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของบางลำพู ย่านเก่าทรงเสน่ห์ ที่มีความหลากหลายของวัฒนธรรมและผู้คนมาอย่างยาวนาน 

ที่อยู่ : ถนนพระสุเมรุ แขวงชนะสงคราม

เวลาทำการ : อังคาร-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)

เว็บไซต์ : http://banglamphumuseum.treasury.go.th/

สวนรมณีนาถ

คุกเก่าสู่สวนสาธารณะ

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร สวนรมณีนาถ
12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร สวนรมณีนาถ

พื้นที่นี้เคยเป็นคุกกองมหันต์โทษ สถานที่กักขังนักโทษในสมัยรัชกาลที่ 5 จนกระทั่ง พ.ศ. 2535 กระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรว่า ควรย้ายเพราะพื้นที่คับแคบและขยายไม่ได้แล้ว จึงปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมกับบรรยากาศของกรุงรัตนโกสินทร์ ปรับเปลี่ยนมาเป็นสวนสาธารณะชื่อ ‘สวนรมณีนาถ’ เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดย่อม สร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นสวนสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้ประโยชน์ และยังหลงเหลือสิ่งก่อสร้างของคุกในอดีตให้ได้ชม เช่น ป้อมยามรักษาการณ์โดยรอบ อาคารเรือนนอนผู้ต้องขัง และตึกรักษาการ

‎ที่อยู่ : ถนนมหาชัย แขวงสำราญราษฏร์ 

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 05.00 – 21.00 น.

สวนสราญรมย์

สวนส่วนพระองค์สู่สวนของทุกคน

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร สวนสราญรมย์

สวนสราญรมย์ ปอดสีเขียวแห่งพระนครที่ผู้คนต่างแวะมาเยี่ยมเยือน เดิมทีเป็นพระราชอุทยานในพื้นที่วังสราญรมย์ โดยรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯ ให้ตกแต่งอย่างฝรั่ง ทั้งสระน้ำพุโลหะสไตล์ยุโรป สวนไม้ดอกไม้ประดับ รวมถึงศาลาทรงแปดเหลี่ยมอันโดดเด่น ใช้เป็นทั้งสวนส่วนพระองค์และสวนรับรองแขกบ้านแขกเมือง ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 6 ถูกใช้เป็นสถานที่ฝึกซ้อมทหาร ทำให้มีศาลาเรือนกระจกและศาลากระโจมแตร ซึ่งเป็นที่บรรเลงดนตรีหรือแตรวงของทหาร จนกระทั่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รัฐบาลจึงส่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแล และปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะที่แบ่งปันพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ทำกิจกรรมแก่ประชาชนทั่วไป 

ที่อยู่ : บริเวณถนนเจริญกรุง และถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง

เวลาทำการ : ทุกวัน เวลา 05.00 – 21.00 น.

นิทรรศรัตนโกสินทร์

อาคารพาณิชย์สู่นิทรรศการประวัติศาสตร์

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร นิทรรศรัตนโกสินทร์

อาคารนิทรรศรัตนโกสินทร์ เป็นส่วนหนึ่งของอาคารบริเวณถนนราชดำเนินกลาง นับเป็นสถาปัตยกรรมประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่การสร้างถนนราชดำเนินตามพระราชดำริของรัชกาลที่ 5 โดยใช้ต้นแบบจากถนนชองป์ เซลิเซ่ (Champs-Élysées) ใน พ.ศ. 2480 ที่ดิน 2 ฝั่งถนนถูกเวนคืนเพื่อสร้างอาคาร 15 หลัง เป็นโรงแรม สำนักงาน และอาคารพาณิชย์ทั่วไป หนึ่งในอาคารเหล่านั้นปัจจุบันบูรณะตกแต่งจนกลายเป็นนิทรรศรัตนโกสินทร์ แหล่งเรียนรู้ขุมทรัพย์ทางข้อมูลของรัตนโกสินทร์ทั้งในด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม ภายในมีการจัดแสดงอย่างทันสมัยด้วยเทคนิคที่หลากหลาย และยังคงรักษาสภาพดั้งเดิมของโครงสร้างอาคารภายนอกไว้อย่างสวยงาม

ที่อยู่ : 100 ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ 

เวลาทำการ : อังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ติดต่อ : 0 2621 0044

เว็บไซต์ : http://www.nitasrattanakosin.com/ 

พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 

ห้างเก่าสู่พิพิธภัณฑ์ รัชกาลที่ 7

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองในพระนคร

อาคารยุโรปสไตล์นีโอคลาสสิกสีเขียวพาสเทลย่านสะพานผ่านฟ้าลีลาศ โดดเด่นด้วยโครงสร้างอาคารที่สวยงามและลวดลายปูนปั้นประดับ ที่นี่เคยเป็นห้างยอนแซมสัน ขายสินค้านำเข้าจากประเทศอังกฤษ ทั้งเสื้อผ้า อุปกรณ์เครื่องหนัง ต่อมาในรัชกาลที่ 6 เปลี่ยนเป็นห้างสุธาดิลก จำหน่ายเครื่องสุขภัณฑ์ เรื่อยมาจนเป็นที่ทำการกรมโยธาเทศบาล กรมโยธาธิการ จนกระทั่งในปัจจุบันเปลี่ยนบทบาทหน้าที่มาเป็น พิพิธภัณฑ์ของรัชกาลที่ 7 สะสมเรื่องราวพระราชประวัติและข้าวของเครื่องใช้ส่วนพระองค์และของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ที่อยู่ : 2 ถนนหลานหลวง แขวงวัดโสมนัส

เวลาทำการ : อังคาร-อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ติดต่อ : 0 2280 3413-4 

สยามเฮ้าส์ โคโลเนียล

บ้านคุณหญิงอนุกูลสยามกิจสู่สถานจัดงานวิวาห์โรแมนติก

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองในพระนคร

สยามเฮาส์ โคโลเนียล เดิมชื่อบ้านผ่านฟ้า บ้านของคุณเผื่อน (อำแดงเผื่อน) อนุกูลสยามกิจ ภรรยาพระยาอนุกูลสยามกิจ ข้ารับใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 บ้านผ่านฟ้ามีความสวยงามทางสถาปัตยกรรม โดดเด่นด้วยบานหน้าต่างไม้และลวดลายปูนปั้นสีสดใส ด้วยการตกแต่งสถานที่ที่สวยงาม ทำให้บ้านผ่านฟ้ากลายเป็นสถานที่รับจัดงานเลี้ยงวิวาห์และพิธีการต่างๆ สำหรับคู่รักที่อยากดื่มด่ำบรรยากาศบ้านโบราณแบบตะวันตกในวันพิเศษ

ที่อยู่ : 591 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ 

ติดต่อ : 0 2282 0311

เฟซบุ๊ก : สยามเฮาส์  

หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา 

พื้นที่ประวัติศาสตร์สู่พื้นที่ศิลปะ

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา

บ้านเจ้าพระยา สถาปัตยกรรมเก่าแก่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งอยู่ใกล้กับสวนสันติชัยปราการและป้อมพระสุเมรุ เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์อาคารทรงปั้นหยาที่ยังคงอยู่อย่างครบถ้วนทั้งเสา คาน ซุ้มประตู หน้าต่าง และช่องลม เดิมพื้นที่นี้เคยเป็นวังของพระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นสถิตย์ธำรงสวัสดิ์ (พระนามเดิม พระองค์เจ้าชายนวรัตน์) พระโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ต้นราชสกุลนวรัตน ก่อนเปลี่ยนบทบาทจากพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ให้กลายเป็นพื้นที่จัดแสดงผลงานทางศิลปะ มีทั้งงานศิลปะถาวรและงานศิลปะหมุนเวียน รวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปประจำเดือนต่างๆ สำหรับทุกคนที่สนใจ 

ที่อยู่ : 49/1 ถนนพระอาทิตย์ แขวงชนะสงคราม

เวลาทำการ : 10.00 – 19.00 น. (ปิดวันอังคาร)

เฟซบุ๊ก : หอศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยา Arts Gallery at Ban Chao Phraya

สถานีสามยอด

ตึกเก่าสู่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร สถานีสามยอด

หากมองผ่านๆ อาจไม่ทันได้สังเกตว่าตึกเก่า 3 หลังย่านวังบูรพาแห่งนี้ เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน เพราะการตกแต่งที่หยิบเอาดีไซน์ตึกเก่าในสมัยรัชกาลที่ 6 มาใช้ควบคู่กับสถาปัตยกรรมแบบชิโน-โคโลเนียลให้กลมกลืนไปกับอาคารและสิ่งก่อสร้างอื่นในบริเวณรอบข้าง นำประตูบานเฟี้ยม รูปแบบของประตูในอดีตมาใช้ รวมถึงนำรูปทรงและลักษณะของซุ้มประตูสามยอดมาตกแต่ง เพื่อสื่อให้เห็นถึงความเป็นพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ ภายในสถานียังติดภาพย้อนยุคไว้ตามผนัง เพื่อบอกเล่าเรื่องราวแก่คนรุ่นหลัง

สถานีสนามไชย

พื้นที่อนุรักษ์สู่สถานีพาคนเข้ากรุง

12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร สถานีสนามไชย
12 การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่น่าจับตามองใน พระนคร สถานีสนามไชย

สถานีสนามไชย พิกัดสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุขณะก่อสร้าง เป็นสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแห่งใหม่ที่เปิดใช้เพื่อเชื่อมต่อเข้าสู่เมือง ออกแบบด้วยการนำรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเข้ามาใช้ โดยพื้นและผนังจำลองมาจากกำแพงเมือง เสามีการประดับบัว ตกแต่งด้วยลวดลายไทยตามจุดต่างๆ ใช้โทนสี แดง ขาว และทอง เพื่อสร้างความรู้สึกให้เหมือนกับท้องพระโรงในอดีต

Writer & Photographer

Avatar

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน

Take Me Out

ออกไปทำความรู้จักเมืองในมุมใหม่ด้วยคอนเซปต์หลากหลาย

ไม่ว่าวันเด็กหรือวันไหน ๆ เราก็อยากชวนผู้ปกครองปิดหน้าจอ แล้วชวนลูกหลานออกไปใช้เวลาทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกัน ถ้านึกไม่ออกว่าจะไปไหน เราคัดสรรสถานที่มาให้เลือกหลายแนว มีทั้งสถานที่เดินทางง่าย สถานที่ใช้เวลาไม่มาก สถานที่ที่ไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งทุกที่ปลอดภัยและช่วยให้น้อง ๆ ได้พัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา ทักษะเฉพาะด้าน และดื่มด่ำกับธรรมชาติในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

นี่คือ 18 สถานที่ที่เราอยากแนะนำให้พาลูกหลานไปก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็กหรืออายุเกิน 18 ปี อย่ารอช้า เพราะว่าวัยเด็กอยู่ไม่นาน

#01

สวมบทบาทอาชีพในฝันที่ Rainbow Town

พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

ถ้านึกถึงสถานที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะในกรุงเทพฯ ต้องนึกถึงพิพิธภัณฑ์เด็ก เพราะมีกิจกรรมให้ทำมากมาย และยังแบ่งตามช่วงอายุเพื่อส่งเสริม-พัฒนาทักษะให้ตรงกับความต้องการของเด็ก

กิจกรรมที่เราอยากแนะนำคือห้อง Rainbow Town ชั้น 2 ของอาคารสายรุ้ง เป็นเมืองจำลองที่สร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมจินตนาการ กิจกรรมหลักในห้องนี้คือการเล่นบทบาทสมมติ ให้เด็ก ๆ รู้จักอาชีพ ลองทำอาชีพในฝัน เช่น นักบิน นักดับเพลิง กิจกรรมนี้เหมาะกับเด็กอายุ 3 – 6 ปี 

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : พิพิธภัณฑ์เด็กแห่งกรุงเทพมหานครแห่งที่ 1 (จตุจักร)

นอกจากห้องนี้ ภายในพิพิธภัณฑ์ยังมีอีกหลายอย่างที่เหมาะกับเด็กในช่วงวัย 1 – 6 ปี หากคุณพ่อ คุณแม่สนใจก็จับมือเด็ก ๆ มาเรียนรู้นอกบ้านกัน

 • วันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 10.00 – 17.00 น.
 • ฟรี
 • สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ฯ ถนนกำแพงเพชร 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ (แผนที่
#02

เรียนรู้ผ่านการเลอะ

Playville

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

Playville คือสนามเด็กเล่นในร่มใจกลางสุขุมวิทที่คำนึงถึงความต้องการและความเหมาะสมของเด็ก มีกิจกรรมมากมายให้เลือกทำ

ในสนามเด็กเล่นนี้ ทุก ๆ โซนมีทางเชื่อมถึงกันเพื่อให้เด็ก ๆ เดินไปได้ตามใจอยาก มีกิจกรรมพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ทั้งบ่อบอล บ่อทราย พื้นหญ้าเทียม แทรมโพลีน แต่ที่แตกต่างจากสนามเด็กเล่นอื่นคือกิจกรรม Messy Play หรือให้เด็กได้เรียนรู้ผ่านการเลอะ

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

สิ่งที่นำมาให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสมีลักษณะและกลิ่นเฉพาะ แต่ไม่ต้องกังวลเพราะไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก ๆ แน่นอน ผู้ปกครองจะเข้าไปดูแลเด็ก ๆ เอง หรือปล่อยให้พี่เลี้ยงดูแลก็ได้ รับรองว่าปลอดภัยหายห่วง 

 • วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 18.00 น.
 • เด็ก 350 บาท ฟรีผู้ใหญ่ 1 ท่าน/เหมาทั้งวัน เด็ก 450 บาท ฟรีผู้ใหญ่ 1 ท่าน/เด็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ 250 บาท ฟรีผู้ใหญ่
 • 49 Playscape ชั้น 2, เลขที่ 8/3 ซอยสุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#03

เรียนเทควันโดกับโค้ชเช

EMJOY

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : Choi’s Taekwondo Academy

Choi’s Taekwondo Academy เป็นคอร์สเทควอนโดที่ควบคุมมาตรฐานโดย โค้ชเช-ชเว ยองซอก โค้ชเทควันโดทีมชาติไทยผู้พาเด็กไทยไปคว้าเหรียญทองโอลิมปิกเมื่อ พ.ศ. 2563 เรียนกันที่ศูนย์เรียนรู้ EMJOY ในห้างสรรพสินค้า The EmQuartier

คอร์สนี้เด็ก ๆ จะได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องและปลอดภัย วอร์มร่างกายอย่างถูกวิธี หนำซ้ำยังเรียนเพื่อไปแข่งขันได้อีกด้วย นอกจากเพื่อร่างกายที่แข็งแรงผ่านการ เตะ ต่อยไม้กระดานและนวมแล้ว คอร์สนี้ยังสอนให้เด็ก ๆ มีความอดทน มีน้ำใจนักกีฬา พัฒนาทักษะการเข้าสังคม และเรียนรู้ศิลปะการป้องกันตัวอีกด้วย น้องเด็กอายุตั้งแต่ 4 – 18 ปี ไปสมัครเรียนกันได้เลย 

 • เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 11.00 – 21.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.00 – 21.00 น.
 • คอร์ส 3 เดือน ราคา 12,900 บาท คอร์
 • ที่ตั้ง : EMJOY at EMQUARTIER ชั้น 2 อาคาร C 8 สุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ (แผนที่)
#04

เปิดประสบการณ์ดูดาวกลางเมืองแบบ 4K

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ)

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ เป็นแหล่งให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ การพาเด็ก ๆ มาที่นี่ก็เพื่อส่งเสริมทักษะหรือกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ฝึกให้ตั้งคำถาม สังเกตสิ่งรอบตัว และเมื่อได้คำตอบก็จะเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อไปในอนาคต

ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ มีนิทรรศการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มากมาย แต่กิจกรรมสำคัญที่พลาดไม่ได้ คือการดูดาวผ่านเครื่องฉายดาวที่ทันสมัย เพราะยากเหลือเกินที่เด็ก ๆ จะมองเห็นดวงดาวบนฟ้าด้วยตาเปล่าในเมืองกรุงยามค่ำคืน แต่ถ้ามาที่นี่ พวกเขาจะได้เห็นทั้งดวงดาว อวกาศ และเรื่องดาราศาสตร์จะไม่ใช่เรื่องไกลตัวสำหรับพวกเขาอีกต่อไป 

 • เปิดบริการ : วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 • 30 บาท / เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ฟรี
 • 928 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#05

ดูเขาสัตว์หายากของนักธรรมชาติวิทยา

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

แม้เด็ก ๆ จะค้นคว้าต้นกำเนิดของโลกและสิ่งมีชีวิตได้จากห้องเรียนวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าผู้ปกครองอยากให้ลูกได้สัมผัสความสมจริง ต้องพามาที่พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาย่านปทุมธานี 

จุดดึงดูดสายตาแรกหน้าพิพิธภัณฑ์นี้คือ ไดโนเสาร์จำลอง ส่วนด้านในมีการจำลองยุคไดโนเสาร์ วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต พันธุ์ไม้หายาก โมเดลสัตว์ขนาดเท่าตัวจริง และสิ่งที่ต้องไปชมให้ได้สักครั้ง คือห้องแสดงเขาสัตว์หายากทั้งในและต่างประเทศ มีทั้งละมั่ง กวางป่า วัวแดง ซึ่งได้รับมาจาก นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล นักธรรมชาติวิทยา 

โดยรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยายังมีพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อีก 4 แห่งที่น่าสนใจให้เด็ก ๆ ได้ไปเรียนรู้กันอีกเพียบ

 • เปิดบริการ :  วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น. วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.
 • ผู้ใหญ่ 100 บาท นักเรียนและนักศึกษาปริญญาตรี อายุไม่เกิน 24 ปีที่มีบัตรนักศึกษา และผู้อายุเกิน 60 ปี ฟรี
 • เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี (แผนที่)
#06

เล่นน้ำพุกลางแจ้งที่คาเฟ่กลางกรุง

Wonder Wood Kids Cafe

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : Wonder Wood Kids Cafe

Wonder Wood Kids Cafe เป็นคาเฟ่ที่ตอบโจทย์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ด้วยเครื่องเล่นมากมายที่ผ่านกระบวนการคิดมาอย่างดีว่าเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ช่วยส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายและปัญญาให้กับเด็ก ๆ ซึ่งมีให้เลือกสรรทั้งกิจกรรมในร่มและกลางแจ้ง 

สิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจของทางร้านคือโซนเล่นน้ำที่เหมาะกับเด็กสายลุย สายเลอะ พร้อมด้วยเครื่องเล่นทั้งสไลเดอร์ ม้าโยก รถลาก บ่อทราย ให้เด็ก ๆ ได้ปล่อยพลังอย่างเต็มที่ เล่นเสร็จแล้วก็อาบน้ำล้างตัว เปลี่ยนเสื้อผ้า แล้วต่อด้วยกิจกรรมในร่ม ซึ่งครบถ้วนทั้งการต่อบล็อกหรรษา สระบอล ในระหว่างรอทางร้านก็มีพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้เอนหลังจิบชากินข้าวด้วยนะ

 • เปิดบริการ : วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 19.00 น.
 • เด็ก 350 บาท ผู้ใหญ่ 100 บาท เด็กต่ำกว่า 6 เดือนเข้าฟรี
 • ซอยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง แขวงสวนหลวง กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#07

ให้อาหารไก่ เก็บไข่ในเล้า

LandLab

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

เยือน LandLab  ห้องแล็บการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กลางทุ่งย่านนนทบุรี ให้เด็ก ๆ เรียนรู้พร้อมทำกิจกรรมมากมายเพื่อรู้จักวิทยาศาสตร์ผ่านธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัว เช่น การให้อาหารสัตว์ การทำสบู่จากดอกไม้ ไปจนถึงการเข้าครัวจากวัตถุดิบภายในไร่ การให้อาหารไก่จากมือเปล่าและการเก็บไข่สด ๆ จากในเล้า รวมถึงเรียนรู้กระบวนการของการเกิดไข่จากไก่ตัวเป็น ๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กเมืองกรุงหลายคนไม่เคยสัมผัส

ยกตัวอย่างกิจกรรมเข้าครัวทำอาหารจากไข่ไก่และมันม่วง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การลองผิดลองถูก ต้องจับไข่ยังไงถึงจะไม่แตก ทำยังไงให้มันม่วงกลายเป็นข้าวเกรียบ ไปจนถึงการคุมไฟเมื่อต้องทอดไข่และเผามันม่วง กิจกรรมเหล่านี้จะมอบทั้งความรู้และความสนุก เหมาะที่สุดสำหรับจดเข้าลิสต์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์

 • เปิดบริการ : วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
 • 1 ขวบครึ่ง Free Play, ไม่เกิน 3 ขวบ 250 บาท, 3 ขวบขึ้นไป 500 บาท, ผู้ใหญ่ 150 บาท Full Play ครอบครัว (3 คน) 2,000 บาท, (เพิ่มเด็ก 1,000/คน เพิ่มผู้ใหญ่ 500/คน)
 • ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย นนทบุรี (แผนที่)
#08

English Camp สุดท้าทายที่จะช่วยปลดล็อกความกลัว

Bangyai English Village

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : BangYai English Village

Bangyai English Village เป็นพื้นที่การเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนผ่านการผจญภัยท่ามกลางธรรมชาติ กิจกรรมจะแบ่งตามช่วงอายุ เหมาะกับเด็ก ๆ อายุ 1.3 – 17 ปี 

เมื่อมาที่นี่ เด็ก ๆ จะได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษแบบเต็มที่ผ่านการฟังและโต้ตอบกับเพื่อน ๆ และคุณครูชาวต่างชาติ โดยกิจกรรมเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กอย่างจริงจังมี 2 โปรแกรมให้เลือก คือ 2 ชั่วโมง 15 กิจกรรม และ 4 ชั่วโมง 30 กิจกรรม 

รับรองว่าน้อง ๆ จะได้ฝึกทั้งภาษาอังกฤษ ปลดล็อกความกลัว สร้างความกล้าหาญ และได้รับความสนุกอย่างเต็มอิ่มแน่นอน

 • เปิดบริการ : วันศุกร์-วันอาทิตย์ เวลา 09.30 – 11.30 น./ 13.00 – 15.00 น. / 15.15 – 17.15 น. วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 11.30 น. / 13.00 – 15.00 น.
 • 2 ชั่วโมง 1,499 บาท / 4 ชั่วโมง 1,999 บาท
 • ซอยรวมฤทธิ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (แผนที่)
#09

วาดหน้าเค้กด้วยพู่กันวาดภาพ

FUN Cafe Bangkok

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : FUN Cafe Bangkok

FUN Cafe เป็นคาเฟ่ที่จัดกิจกรรมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้น้อง ๆ ได้ลองรับบทบาทเป็นเชฟขนมหวาน แสดงฝีมือผ่านการเพนต์หน้าเค้ก

เด็กที่ชื่นชอบด้านศิลปะและฝันอยากเป็นเชฟขนมหวานหลายคนอาจมีเครื่องครัวไม่ครบครัน FUN Cafe จึงขอสานฝันให้ทุกคนได้ลองสรรสร้างรูปวาดและละเลงสีลงบนหน้าเค้ก หรือแม้กระทั่งบนรูปปั้นช็อกโกแลตผ่านพู่กันระบายสี ท้ายสุดก็ยังได้กินเค้กอร่อยหน้าตาดีฝีมือตัวเองอีกด้วย บรรยากาศภายในร้านก็แสนอบอุ่น พนักงานทุกคนพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวกเต็มที่

 • วันพุธ-วันจันทร์ เวลา 10.00 – 19.00 น.
 • ค่าเพนต์เค้กชุดละ 155 บาท
 • 413, 6-7 ถนนมหาพฤฒาราม แขวง มหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ (แผนที่)
#10

เรียนขี่ม้าในร้านอาหาร

The Hay – Equestrian Center & Eatery

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
ภาพ : The Hay – Equestrian Center & Eatery

The Hay – Equestrian Center & Eatery คือร้านอาหารที่เปิดสอนการเรียนขี่ม้า ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่หาโอกาสเข้าร่วมได้ไม่ง่ายนัก เหมาะกับครอบครัวสายลุยที่พร้อมเปิดประสบการณ์และเพิ่มทักษะใหม่ไปในเวลาเดียวกัน  

ทางร้านมีการสอนเป็นรายครั้งและรายคอร์ส และจัดคอร์สตามความเหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก เด็กโต และผู้ใหญ่ สอนตั้งแต่การนั่งบนหลังม้า การทรงตัวบนหลังม้า ไปจนถึงการให้ลองบังคับม้าเองเลย การเรียนขี่ม้าช่วยให้เด็ก ๆ ได้ฝึกการทรงตัว สอนให้ใจเย็น ใช้เวลาเรียนรู้ไปทีละขั้นตอน และยังนำไปต่อยอดเป็นกีฬาแข่งขันได้อีกด้วย หากผู้ปกครองกังวลเรื่องความปลอดภัย หายห่วงได้เลยเพราะคุณครูของที่นี่จะคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และกำชับให้ใส่อุปกรณ์การขี่ม้าก่อนเสมอ

 • เปิดบริการ : วันจันทร์-วันศุกร์ (หยุดทุกวันพุธที่ 3 ของเดือน) ร้านอาหารเปิดเวลา 10.00 – 21.00 น. 
 • เรียนขี่ม้า 30 นาที  800 บาท 1 ชั่วโมง 1,300 บาท (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์)
 • 75 ซอยเอกชัย 131 ถนนพรมแดน เขตบางบอน กรุงเทพฯ (แผนที่)
#11

เดินศึกษาพันธุ์ไม้บนสกายวอล์ก

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท.

18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี
18 สถานที่เพื่อการเรียนรู้หลายแนวที่ผู้ปกครองน่าพาลูกหลานไปก่อนจะถึงวัย 18 ปี

ป่าในกรุง ปตท. เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในบริเวณที่ดินของ ปตท. และยังเป็นศูนย์เพื่อการเรียนรู้ด้วย เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือนกระจกที่ส่งผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อนและนิทรรศการเกี่ยวกับคุณค่าของป่าไม้ 

ภายในอาคารนิทรรศการจะแบ่งโซนให้ความรู้หลายเรื่อง เช่น เมล็ดพันธุ์ไม้ การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประโยชน์ของต้นไม้ 1 ต้น เมื่อได้เรียนรู้ในเรื่องราวของป่าไม้จนเข้าใจแล้ว ส่วนไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือการเดินชมธรรมชาติบนสกายวอล์กระยะทางกว่า 200 เมตร มีระดับความสูงถึง 5 ระดับตลอดทางเดินจะได้เห็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ พันธุ์ไม้หลากหลายชนิด พร้อมได้สูดบรรยากาศดี ๆ กันอีกด้วย แนะนำว่าถ้ามาในช่วงเช้าบรรยากาศจะเย็นสบายและสดชื่นมาก

 • วันอังคาร-วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 18.00 น. 
 • ฟรี 
 • 81 ถนนสุขาภิบาล 2 แขวงดอกไม้ เข
#12

เดินตามผีเสื้อและแมลงกว่า 500 ตัว

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพ

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
ภาพ : อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพ

เมื่อพูดถึงสวนรถไฟ เรามักจะนึกถึงการปั่นจักรยาน ปิกนิก หรือนอนเล่นรับลม แต่ยังมีอีกหนึ่งกิจกรรมสำคัญซ่อนอยู่ นั่นคือการเข้าไปชมอุทยานผีเสื้อและแมลงที่ตั้งอยู่ภายในสวนรถไฟที่มีทั้งหมด 4 ส่วน แต่ส่วนที่ไม่อยากให้พลาดคือส่วนที่ 4 อาคารโดมจัดแสดงผีเสื้อมากกว่า 500 ตัว เด็ก ๆ จะได้ใกล้ชิด

กับผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ์ทั่วโลก ได้เห็นทั้งความสวยงามและเรียนรู้วงจรชีวิตของผีเสื้อ-แมลงไปในตัว ถือเป็นกิจกรรมนอกห้องเรียนที่น้อง ๆ ต้องห้ามพลาด 

 • เปิดวันอังคาร-วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
 • ฟรี
 • ถนนกำแพงเพชร 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (แผน
#13

ชมการรีดพิษและจับงูอย่างปลอดภัย

สวนงู สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก

สวนงู สถานเสาวภา สถานที่เที่ยวเชิงวิชาการที่จะพาทุกคนไปรู้จักกับงูอย่างลึกซึ้งและปลอดภัย เหมาะกับการเรียนรู้ของคนทุกวัย เพราะมีทั้งการแสดงจากเจ้าหน้าที่และห้องจัดแสดงงูนานาชนิด 

น้อง ๆ จะได้พบกับงูหลายสายพันธุ์ที่อาจไม่เคยรู้จัก เช่น งูโมลัคแคนไพธัน งูแส้หางม้า และงูเขียวหางแฮ่มใต้ นอกจากนี้ยังมีเกมเล็ก ๆ ให้เด็ก ๆ ได้ตามหางูปลอมอีกด้วย ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ที่นี่ยังมีนิทรรศการแสดงพัฒนาการของตัวอ่อนในไข่ ภาพกระดูกงู ข้อมูลต่าง ๆ ของงูเช่น ฟันและเกล็ดงู 

และห้ามพลาดชมสาธิตการรีดงูและการจับงู เพราะการแสดงนี้จะทำให้เราได้เรียนรู้วิธีรับมือกับสัตว์เลื้อยคลานโดยไม่เป็นอันตรายต่อกันทั้งมนุษย์และสัตว์

 • วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.30 – 15.30 น. , วันปกติ สาธิตการรีดพิษงู เวลา 11.00 น. และสาธิตการจับงู 14.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ สาธิตการจับงู เวลา 11.00 น.
 • ผู้ใหญ่ 40 บาท นักเรียน/นักศึกษา 20 บาท เด็ก 10 บาท
 • 1871 ถนนพระรามที่ ๔ แขวง ปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#14

ผจญภัยและปีนป่ายเครื่องเล่นกลางไร่ผลไม้

Get Growing Community Farm

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก

Get Growing Community Farm สนามเด็กเล่นที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติในพื้นที่ขนาด 6 ไร่ ที่นี่มีความสนุกให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้หลายกิจกรรม เช่น การให้อาหารสัตว์ เก็บไข่ เวิร์กชอปการทำเก้าอี้ D.I.Y 

แต่ที่ดึงดูดสายตาได้มากกว่ากิจกรรมอื่นคือสนามเด็กเล่นขนาดใหญ่ที่มีทั้งโซนเปียกและโซนแห้งจะได้ทั้งวิ่ง ปีน กระโดด ดึง จับ เป็นการพัฒนาทางด้านร่างกาย ความคิดและจิตใจ ส่งเสริมความกล้าการตัดสินใจเลือกเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นสัมผัสโคลน อยู่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ เนื่องจากสนามเด็กเล่นจะเน้นไปทางล้ม ลุก คลุกคลีไปกับธรรมชาติอยากให้คุณพ่อ คุณแม่เตรียมชุดมาเผื่อให้น้อง ๆ ด้วยนะ 

 • เปิดทุกวันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
 • ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปในแต่ละกิจกรรม
 • 22 ตำบล บางกะเจ้า อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 10130 (แผนที่)
#15

เดินชมหิ่งห้อย

บางกะเจ้า

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
ภาพ : www.facebook.com/Lumpoo.Bangkrasorb

คุ้งบางกะเจ้า พื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงที่จะทำให้น้อง ๆ ได้ดื่มด่ำไปกับการชมหิ่งห้อย รับความรู้ระหว่างทางปั่นจักรยาน สัมผัสบรรยากาศชุมชนริมน้ำ อีกทั้งใช้เวลาว่างอย่างมีคุณภาพกับครอบครัว

เริ่มจากการเดินชมตลาดน้ำบางน้ำผึ้งที่มีร้านค้ามากมาย มีขายทั้งเสื้อผ้า อาหาร ขนมโบราณ หรือใครอยากไปเช่าจักรยานปั่นชมรอบคุ้งก็ย่อมได้ ไม่ไกลกันมีพิพิธภัณฑ์ปลากัดไทย บ้านธูปหอมสมุนไพร สวนป่า 200 ไร่ และสวนสาธารณะที่มีหอชมวิวสูงกว่า 7 เมตรอีกด้วย 

และสิ่งที่ต้องลองให้ได้สักครั้ง คือกิจกรรมชมหิ่งห้อย โดยในอดีตบางกะเจ้ามีจุดชมหิ่งห้อยถึง 11 จุด เพื่ออรรถรสเต็มเปี่ยม แนะนำให้ไปถึงก่อนมืด และไปที่หมู่บ้านหิ่งห้อย บางกระสอบ เพราะเป็นทั้งแหล่งอนุรักษ์และอนุบาลหนอนหิ่งห้อย มีทั้งตัวน้อยและใหญ่ให้ได้ชมแสงวิบวับ 

 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ติดต่อล่วงหน้าเพื่อชมหิ่งห้อย โทร. 08 8940 5992 หรือ www.facebook.com/Lumpoo.Bangkrasorb/
 • ฟรี
 • 98 ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ (แผนที่)
#16

ถีบเรือเป็ด

สวนลุมพินี

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก

สวนลุมพินีคือสวนอเนกประสงค์ที่กำลังจะมีอายุครบ 100 ปี ที่นี่มีกิจกรรมให้ทำมากมายตั้งแต่เช้าจรดเย็น ตั้งแต่วิ่ง ไทเก๊ก แอโรบิก ไปจนถึงปั่นจักรยาน (ในบางเวลา) แต่ที่เราอยากแนะนำเป็นกิจกรรมสุดคลาสสิก นั่นก็คือ การถีบเรือเป็ด กิจกรรมง่าย ๆ แต่น้อง ๆ หนู ๆ และผู้ปกครองจะได้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศในสวนเต็ม ๆ

 • วันจันทร์-วันอาทิตย์ เวลา 04.30 – 22.00 น.
 • ค่าเช่าเรือเป็ด 40 บาท
 • 192 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (แผนที่)
#17

เล่นสไลเดอร์โคลนริมแม่น้ำ

Woodnote Natural

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
ภาพ : Woodnote Natural

Woodnote Natural เป็น Co-Playing Space ย่านนนทบุรีที่ทั้งครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมพร้อมกัน ระหว่างที่ผู้ปกครองเพลิดเพลินไปกับการตั้งแคมป์ริมแม่น้ำ เด็ก ๆ ก็ยังได้ฝึกพัฒนาการผ่านการเล่นดิน ปั้นโคลน และอีกหลากหลายเวิร์กชอปที่จัดขึ้นเป็นพิเศษอีกด้วย

สิ่งแรกที่เราอยากแนะนำให้ลองทำคือการเปิดประสบการณ์เล่นเลอะเปรอะโคลน ทั้งเล่นดิน คลุกทราย ลุยโคลน ลงน้ำ ให้เด็ก ๆ สนุกสนานเต็มที่และพัฒนากล้ามเนื้อไปพร้อมกับจินตนาการผ่านการปั้นในสนามทรายและสไลเดอร์โคลน นอกจากนี้ยังมีสนาม Pump Track ให้ได้ท้าทายและเวิร์กชอปอีกมากมาย เช่น การฟังนิทาน 2 ภาษา ชมแสงพลุ และการเต้นสวิงที่เคยไปเมื่อปีใหม่ที่ผ่านมา 

 • วันอังคาร-วันศุกร์ เวลา 11.00 – 19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 – 20.00 น.
 • 1 day pass เด็ก 890 บาท ฟรีผู้ปกครอง 2 ท่าน ไม่จำกัดเวลา
 • ตำบลทวีวัฒนา อำเภอไทรน้อย นนทบุรี (แผนที่)
#18

สวมบทแอนดี้ Toy Story ในห้องนอนของเขา

Tooney Toy Museum

18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
18 สถานที่แห่งการเล่นรู้ที่ผู้ปกครองควรชวนลูกหลานไปใช้เวลาด้วยกัน ก่อนที่พวกเขาจะผ่านพ้นวัยเด็ก
ภาพ : Tooney Toy Museum

พิพิธภัณฑ์ของเล่นย่านนนทบุรีแห่งนี้รวบรวม-ของเล่นของสะสมไว้มากกว่า 50,000 ชิ้น มีทั้งตัวการ์ตูนในอดีตและคาแรกเตอร์ฮอตฮิตในปัจจุบัน เด็ก ๆ จะได้เพลิดเพลินไปกับการ์ตูนตัวโปรด ส่วนผู้ปกครองก็จะได้ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง

ในพิพิธภัณฑ์มีหลากหลายโซนให้เลือกเดินชม ที่พลาดไม่ได้คือห้องของแอนดี้จากเรื่อง Toy Story พอเข้ามาแล้วคุณจะถ่ายภาพเก็บบรรยากาศจนหนำใจ หรือสวมบทบาทเป็นแอนดี้ก็ได้เช่นกัน

ถ้าอยากเดินให้ครบทุกโซนแนะนำให้เผื่อเวลาไว้ประมาณ 2 ชั่วโมง ปักหมุดวันว่าง แล้วพาเด็ก ๆ มาพบปะคาแรกเตอร์ที่ชอบอย่างใกล้ชิดได้เลย 

 • วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 18.00น
 • ผู้ใหญ่ 150 บาท เด็ก 100 บาท
 • ซอยศรีสมาน 8 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี (แผนที่)

Writers

ธนพร ท้าวลา

ธนพร ท้าวลา

นิสิตปรัชญาปี 4 กำลังค้นหาตัวตนด้วยการเขียน หลงรักฤดูฝนในวันที่ไม่ต้องไปไหน ไม่ถูกกับอากาศหนาว งานอดิเรกเต้นยับ เป็นอาร์มี่หัวใจสีม่วง

มานิตา สุนทรพจน์

มานิตา สุนทรพจน์

เด็กสาวชาวอุทัย ผู้นมัสการให้แด่สายผลิตงานสร้างสรรค์ และผู้ฝากความสุขอนันต์ไว้บนพุงแมวและชาเขียว

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load