6 Apr 2019
PAGE
1 K

เจ้าชายน้อยเป็นหนังสือที่ได้รับการแปลเป็นภาษาต่างๆ มากเป็นอันดับสองของโลก เป็นรองเพียงพระคัมภีร์ไบเบิลเท่านั้น ตอนนี้เมืองไทยมีเจ้าชายน้อยฉบับล้านนาและฉบับภาษาปกาเกอะญอแล้ว ซึ่งจะแจกจ่ายให้ห้องสมุดสถานศึกษาต่างๆ ทั่วภาคเหนือ และชุมชนปกาเกอะญอทุกหมู่บ้าน

ฟังเสียงอ่านตัวอย่างเจ้าชายน้อยฉบับภาษาเหนือจากที่นี่ได้เลย

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน