ความคิดสร้างสรรค์ คือกระบวนการคิดของสมองที่หลากหลายและแปลกใหม่จากเดิมเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่มีคุณค่า

แล้วถ้าความคิดสร้างสรรค์เกิดจากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดล่ะ

นี่คือเอกลักษณ์ของความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในภาคอีสาน แหล่งกำเนิดของเพลงหมอลำ ประเพณีต่างๆ ไปจนถึงอาหารและผลผลิตมากมายที่กลายเป็นสินค้าประจำชาติ ซึ่งไม่ได้เกิดบนแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด เฉกเช่นภาคอื่นๆ แต่เราเชื่อว่าหลายคนมองเห็นศักยภาพของประชากรในภูมิภาคนี้ เหมือนกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ที่เลือกเปิดศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบขอนแก่น หรือ TCDC ขอนแก่น เพื่อขยายสาขาไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

ภาพอาคารหลังใหญ่ดีไซน์แปลกตาที่นักออกแบบสร้างจากโจทย์ที่ว่า ‘จะทำอย่างไรให้คนในพื้นที่ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ เข้าไปใช้งานได้โดยไม่รู้สึกขัดเขิน’ คงสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้คนที่เดินผ่านไปมาไม่น้อย เหมือนเป็นหนึ่งในความหวังเล็กๆ ให้ผู้คนในวิกฤตที่ประเทศไทยกำลังประสบในวันนี้ ภารกิจของ TCDC คือการให้ความรู้กับประชาชนในพื้นที่เพื่อต่อยอดเป็นความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยในระดับภูมิภาค และจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563

อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เราถือโอกาสนี้ชวน อภิสิทธิ์ ไล่ศัตรูไกล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิชิต วีรังคบุตร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ขอนแก่น และ ดร.ณรงค์วิทย์ อารีมิตร Executive Director บริษัท สถาปนิก 49 จำกัด มาพูดคุยกันถึงแนวคิดในการริเริ่มโครงการ การออกแบบโครงสร้างและฟังก์ชันภายใน ไปจนถึงความคาดหวังขอนแก่นขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาคต่อไป

ขอนแก่นและต้นทุนเดิม

“เศรษฐกิจสร้างสรรค์ คำนี้เวลาฟังเขาพูดมันอาจดูเข้าใจยากเหลือเกิน ในคำว่าสร้างสรรค์นั้นหมายความลงไปถึงอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ คืออุตสาหกรรมที่มาจากการมีต้นทุนเดิมอย่างต้นทุนทางวัฒนธรรม และต้นทุนใหม่อย่างต้นทุนทางเทคโนโลยี ซึ่งต้นทุนทั้งสองนี้สามารถนำมาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ซึ่งนอกจากจะเกิดผลดีกับทางธุรกิจแล้ว ยังกระตุ้นสังคมให้ดีขึ้นอีกด้วย”

คุณอภิสิทธิ์เริ่มเล่าให้เราฟังถึงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์หนึ่งในหน้าที่สำคัญของ CEA องค์กรซึ่งยกระดับมาจาก TCDC ที่เราคุ้นเคย จากความสำเร็จในการขยายสาขาขึ้นไปทางภาคเหนือและปักหลักลงที่จังหวัดเชียงใหม่ ก็ถึงคราวของภาคอีสาน ซึ่งขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ได้รับเลือก

เหตุผลแรก ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่มีต้นทุนทางวัฒนธรรม ทั้งด้านประเพณีและด้านประวัติศาสตร์

เหตุผลที่สอง ขอนแก่นมีผู้ประกอบการและคนทำงานสร้างสรรค์อยู่ในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นศิลปินในสาขาจิตรกรรม ประติมากรรม นักออกแบบ หรือแม้กระทั่งกลุ่มศิลปินพื้นบ้านอย่างครูเพลงหรือหมอลำ

เหตุผลที่สาม ขอนแก่นมีต้นทุนในการผลิตนักออกแบบอย่างสถาบันการศึกษาต่างๆ และภายในมหาวิทยาลัยยังมีหน่วยงานที่ทำงานร่วมกันได้ในอนาคตเช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

“เมืองขอนแก่นแบ่งได้เป็นสองส่วน คือส่วนตัวเมืองและมหาวิทยาลัย แยกกันชัดเจนเลย เราจึงมองว่าทำอย่างไรถึงจะเชื่อมมหาวิทยาลัยกับเมืองได้ ดังนั้นถึงแม้ที่ตั้งจะอยู่ภายในมหาวิทยาลัย กิจกรรมบางส่วนจะเข้าไปอยู่ในเมือง อย่างเช่นเราไปทำย่านศรีจันทร์ที่เป็น Creative District

“ด้วยพื้นที่ที่อยู่ตรงใจกลางของภูมิภาค เรามองว่าขอนแก่นเป็นตัวเลือกที่ดีในการเป็นที่ตั้งหลักเพื่อทำงานร่วมกับจังหวัดอื่นๆ แล้วก็ยังมองไปไกลกว่าภาคอีสานด้วย เราอยากให้ลงไปถึงใน ลาว เขมร เวียดนาม เพื่อให้เชื่อมกับเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมของประเทศเหล่านี้”

ภาคอีสานและทรัพยากร

เมื่อได้พื้นที่แล้ว การประกวดแบบจึงเริ่มขึ้น และชัยชนะตกเป็นของ A49 บริษัทสถาปนิกชื่อดังของประเทศไทย

“เราเชื่อในความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ของคนอีสาน การให้ออฟฟิศที่ขอนแก่นทำ โดยไม่ได้ให้ส่วนที่กรุงเทพฯ เข้ามาจัดการ เป็นจุดแรกที่ตรงกับโจทย์ของ TCDC ที่อยากทำให้มันเหมาะกับภาคอีสานจริงๆ เพราะฉะนั้นคนอีสานก็น่าจะเข้าใจบริบทของอีสานได้ดีที่สุด” 

ดร.ณรงค์วิทย์ จาก A49 สาขาขอนแก่น เริ่มเล่าให้เราฟังถึงที่มาและแนวคิด

TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

ความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในภาคอีสานค่อนข้างมีเอกลักษณ์ เนื่องจากทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดจึงต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ เขายกตัวอย่างง่ายๆ ว่า ทั้งงานศิลปะหรือสิ่งของเครื่องใช้ในภาคอีสานค่อนข้างแตกต่างจากภาคอื่นๆ เช่น พานดอกไม้ ถ้าเป็นพานดอกไม้ของภาคกลาง จะมีลักษณะเป็นพานทองเหลือง มีดอกไม้ประดับประดาเยอะ มีเรื่องของความสวยงามเข้ามา แต่ในภาคอีสานจะเรียกว่า ขันกะย่อง ซึ่งเป็นแค่ไม้ไผ่มาขัดกัน มีดอกไม้เล็กๆ น้อยๆ ที่พอหาได้วางไว้ด้านบน ก็เป็นเรื่องการใช้สอยที่น่าจะเพียงพอ

นอกจากโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอีสาน ทาง A49 ได้มีโอกาสคุยกับ TCDC ถึงตัวตนขององค์กรซึ่งคือความเป็น Community ทางกลุ่มนักออกแบบจึงนำความเป็นชุมชนมาปรับเพิ่มเป็นฟังก์ชันที่เข้ากับรูปแบบอาคาร

TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

ประเด็นแรกคือ การออกแบบเพื่อให้ผู้คนมองเห็นกิจกรรมหรือสิ่งที่เกิดขึ้นภายใน และเกิดเป็นชุมชนได้ง่ายขึ้น ผ่านการเลือกใช้วัสดุกระจกในการออกแบบ 

อีกประเด็นหนึ่งคือ การสื่อสารกับคนภายนอกเพื่อให้เกิดเป็นชุมชน ผ่านการออกแบบเป็นกระจกสีแดงส้มที่พลิกไปมาได้ กลายเป็นป้ายสัญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณด้านหน้าของ TCDC ขอนแก่น ซึ่งในขณะนี้เป็นคำว่า TCDC โดยในอนาคตอาจจะเป็นคำหรือรูปอื่นๆ เพื่อให้เกิดการสื่อสารกับคนภายนอก

พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

“เราวิเคราะห์ว่า จริงๆ แล้วความเป็นอีสานมันคืออะไร พอพูดถึงอีสานเรานึกถึงภาพความแห้งแล้งดินที่แตกระแหง ไม่มีพืชคลุมดิน ไม่มีต้นไม้ ก็เห็นสีแดงของดินชัดเจนกว่าบริเวณอื่นๆ เพราะฉะนั้นการที่เราเลือกใช้สีที่มาจากสีดินก็เพื่อบอกว่า ‘อีสานเป็นแบบนี้นะ’ ได้ชัดเจนมากกว่าภาคอื่นๆ ที่เป็นสีเขียวเสียส่วนใหญ่

“ประเด็นของความกันดารซ่อนอยู่ในการใช้สีแดงส้ม ไม่ว่าจะเป็นดีเทลของพื้นข้างนอก เราก็ใช้สีนี้เพื่อสื่อออกไป หรือแม้แต่ไม้ที่อยู่ใน TCDC ขอนแก่น ก็ไม่ใช่สีไม้ปกติที่เขาใช้กัน ที่มันจะออกเหลืองๆ เพราะบริบทมันไม่เหมือนกัน ของเราจะเปลี่ยนไปกลายเป็นสีน้ำตาลแดง แสดงความเป็นอีสานในแง่ของวัสดุออกไปด้วย”

พื้นที่ใต้ถุนและการพบปะพูดคุย

จากจุดเริ่มต้นในเรื่องทรัพยากรและความคิดสร้างสรรค์ สู่คอนเซปต์การออกแบบโดยใช้คำว่า ‘อีสาน กันดาร สร้างสรรค์’ โดยมีการวิเคราะห์และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเป็นตัวช่วยชั้นดีในการออกแบบ

งานวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ได้กล่าวถึงประเด็นการพบปะและเจอกันของผู้คน ที่จะทำให้เกิดเป็นความคิดและความสามารถที่นำมาต่อยอดได้ ยิ่งไปกว่านั้นอาจเกิดเป็นความคิดใหม่ที่มีคุณค่า หรือที่เราเรียกว่า ความคิดสร้างสรรค์ 

กลับมาที่บริบทของคนอีสาน สถานที่ที่ผู้คนต่างมาพบเจอกันและพูดคุยแลกเปลี่ยนก็ไม่ใช่ที่อื่นไกล แต่เป็นพื้นที่ใต้ถุนบ้านซึ่งแตกต่างจากภาคอื่นๆ เนื่องจากพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งและอากาศร้อน การไปมาหาสู่กันจะเป็นการเดินผ่านใต้ถุนบ้านถัดไปเรื่อยๆ จนไปถึงบ้านที่เราต้องการพบปะพูดคุย

TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค
TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

นี่เป็นเหตุผลว่าบ้านอีสานในสมัยก่อนจะไม่มีรั้ว จากบริบททางวัฒนธรรมสำคัญนี้กลายเป็นดีไซน์ที่ได้แรงบันดาลใจจากเรือนอีสานที่ใช้เส้นตรงเป็นหลัก รวมไปถึงพื้นที่ใต้ถุนที่ให้ทุกคนเข้ามาใช้สอยได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น และไม่จำเป็นต้องเดินเข้าไปภายในตัวตึกด้วยซ้ำ ผู้คนอาจพบเจอกันโดยความบังเอิญและนั่งพูดคุยกัน จนทำให้เกิดการต่อยอดความคิดได้เลย

ขึ้นชื่อว่า TCDC ก็ต้องมีห้องสมุดซึ่งอยู่บนชั้นสอง เพื่อให้คนที่ตั้งใจมาใช้งานแยกตัวจากพื้นที่สาธารณะ และยังมองเห็นผู้คนที่ผ่านไปมาหรือทำกิจกรรมโดยรอบได้ในเวลาเดียวกัน 

พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค
TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค
พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

“ตอนที่คิดโจทย์ เรามองภาพเลยครับว่าความสำเร็จของศูนย์นี้คืออะไร หากคุณตาคุณลุงข้างบ้านไม่รู้สึกขัดเขินที่จะเข้ามาใช้ได้ มันน่าจะสำเร็จที่สุดแล้วในมุมมองผู้ออกแบบ ทำไมเขากล้าเข้าไปใช้วัดที่อยู่ในชุมชนเขาได้ ทำไมเขาไปที่บ้านเพื่อนเขาได้ ส่วนหนึ่งเป็นความคุ้นชินและการมีกลิ่นอายของวัฒนธรรมของเขาอยู่ เขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้นๆ เขาถึงกล้าเข้าไปใช้

TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

“นอกจากความคุ้นชินแล้ว อีกประเด็นที่สำคัญมากๆ เราต้องเปิดให้เขาเข้ามากที่สุด ไม่มีอะไรกั้นเลย เขาอาจจะแค่มานั่งพักเหนื่อย แค่นั้นก็เป็นโอกาสที่เขาจะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่นี่ เขาอาจจะฉุกคิดว่าเขาเป็นส่วนหนึ่ง เขาเข้าไปใช้ได้ ผมว่าสุดท้ายเรื่องนี้มันก็จะไปตอบโจทย์ของวัตถุประสงค์ของ TCDC ได้จริงๆ”

ความบันเทิงและงานฝีมือท้องถิ่น

นอกจากการออกแบบโครงสร้างที่แตกต่างจากสาขาอื่นแล้ว ในส่วนของเนื้อหาความรู้ใน TCDC ขอนแก่นก็แตกต่างออกไป โดยมุ่งเน้นไปที่ความบันเทิงและงานฝีมือท้องถิ่น

“ภารกิจของสำนักงานเองมุ่งเน้นอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกคือเรื่องการออกแบบทั่วไป อีกเรื่องคือ เอนเตอร์เทนเมนต์ ซึ่งเป็นจุดเด่นของทางอีสาน เรารู้ว่าคนอีสานรักสนุก ดูจากวัฒนธรรมพื้นบ้านของเขาที่น่าตื่นเต้นกว่าภาคอื่น 

TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค
TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

“เราจะเห็นว่างานประเพณีที่อีสานไม่ว่าจะเป็นผีตาโขน บุญบั้งไฟ บั้งไฟพญานาค งานแห่เทียน งานสงกรานต์ ทุกงานมีสีสันหมด สนุกสนานหมด เพราะฉะนั้นเราเลยโฟกัสไปที่เรื่องนี้ ที่เห็นชัดเจนคือกลุ่มที่เป็นการแสดง ทั้งเพลง ดนตรี หมอลำ” ทั้งอภิสิทธิ์และพิชิตอธิบายให้เราฟัง

“มันเปลี่ยนจากวิธีเดิมที่เราทำไลน์อุตสาหกรรม ตอนนี้จะมีกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ที่นอกเหนือจากพวก Design, Architect, Product อย่างกลุ่ม Art หรือ Performance ที่กว้างกว่านั้น เรามองถึงคุณค่าที่เกี่ยวข้องในด้านอุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์ มันมีมากกว่าแค่คนร้องรำทำเพลง แต่รวมไปถึงช่างภาพ กราฟิกดีไซเนอร์ คนทำโปรดักต์ คนทำเสื้อผ้า ครูเพลง การแสดง ไปจนถึงภาพใหญ่อย่างคนทำเฟสติวัล 

TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค
TCDC ขอนแก่น พื้นที่สร้างสรรค์แห่งใหม่ที่อยากทำให้วัฒนธรรมอีสานขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค

“ส่วนอุตสาหกรรมอื่น เช่นอุตสาหกรรมการออกแบบ สิ่งที่เขาค่อนข้างโดดเด่นก็คือเรื่องผ้า ข้อดีของผ้าอีสานคือมันมีความเป็นลาว มีความเป็นเขมร วัฒนธรรมมันเชื่อมโยงกัน เราเลยคิดว่างานผ้าก็เป็นเรื่องน่าสนใจ หรืองานคราฟต์ที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็น Folk Craft (งานฝีมือท้องถิ่น) ภาษาของงานอีสานจะตรงไปตรงมาในงานออกแบบนะ ผมคิดว่ามันก็เหมาะกับโลกวันนี้ดี”

ความคิดสร้างสรรค์และความหวังใหม่

เราถามถึงแพลนในอนาคตของ TCDC พบว่าในอนาคตอันใกล้นี้ TCDC จะลงใต้ไปเปิดสาขาที่จังหวัดสงขลา จังหวัดที่แอบซ่อนศิลปวัฒนธรรมไว้มากมาย ทั้งความสวยงามของตัวเมือง ร้านค้า ไปจนถึงสถานที่แสดงงานศิลปะ อีกไม่นาน TCDC จะเปิดครบทั้งสี่ภาค ถึงเวลานั้นคงสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนในพื้นที่ไม่น้อย

เราปิดท้ายบทสนทนาในวันนั้นด้วยความคาดหวังของ TCDC ขอนแก่น ที่ต้องการเป็นอีกหนึ่งแรงผลักดันให้การออกแบบเป็นประเด็นที่สำคัญในพื้นที่ เช่นเดียวกับในเชียงใหม่และกรุงเทพฯ เห็นได้จากความสำเร็จในการจัดงานเทศกาล Chiang Mai Design Week และ Bangkok Design Week ที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

หวังว่าขอนแก่นจะเป็นเช่นนั้น เห็นได้จากผู้คนที่ดูตื่นตาตื่นใจกับการมาถึงของ TCDC คนอีสานคงได้มาใช้ประโยชน์จากพื้นที่นี้ เกิดเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นความหวังใหม่ให้กับผู้คนในชุมชน

และความหวังใหม่น่าจะขับเคลื่อนสังคมได้

Writer

อาทิตยา จันทร์เศรษฐี

นัก(หัด)เขียนและนัก(หัด)วาด สะสมสติ๊กเกอร์และโปสการ์ด ตกหลุมรักท้องฟ้าซ้ำไปซ้ำมา และสัญญากับตัวเองว่าจะอ่านหนังสือเดือนละเล่ม

Photographers

รักอิสระ มุกดาม่วง

เป็นคนจังหวัดอุดรธานี-ถิ่นภาคอีสาน โดยกำเนิด รักอิสระเคยดร็อปเรียนตอนมัธยมแล้วไปเป็นเด็กล้างจานที่ร้านอาหารไทยในอเมริกา 1 ปี ชอบเดินทางท่องเที่ยว ถ่ายรูป และสนใจภาพเชิงสารคดีเป็นพิเศษ

ธีรพันธ์ ลีลาวรรณสุข

ช่างภาพ นักออกแบบกราฟิก นัก(หัด)เขียน โปรดิวเซอร์และผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ และอื่นๆอีกมากมายแล้วแต่ว่าไปเจออะไรน่าทำ IG : cteerapan

Share Location

รวมสถานที่สวยและดีที่อยากชวนคุณแวะเวียนไปช่วงวันหยุด

“สินค้าเรามีความ Creative บวก Functional นี่แหละความสนุกที่ทำให้ต่างจากที่อื่น” 

คำโปรยจากปาก คุณภา-อุรวี วรรณมโนมัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ Medium & More ภายใต้บริษัท Frasers Property Commercial (Thailand) นำพาเรามาที่นี่

เคยรู้สึกเหมือนกันไหมว่าศิลปะเป็นเรื่องใกล้ตัวและเรื่องน่าสนุกอย่างล้นเหลือ ไม่ใช่แค่ข้าวของตกแต่งในหอศิลป์ หรือเพียงรูปภาพที่จัดแสดงขึ้นโดยใส่กรอบทองตั้งโชว์ แต่ศิลปะนั้นอยู่รอบตัวเราอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน หรือจิปาถะนานาสิ่ง

ถ้ายังไม่เห็นภาพ วันนี้เราขอพาไปทำความรู้จักกับ Medium and More ร้านคอนเซปต์สโตร์ที่ทำให้พวกเราเห็นกันอย่างชัดเจนว่าศิลปะนั้นอยู่รอบตัว และเรารู้สึกสนุกกับงานศิลป์ สนิทกับศิลปินได้ ผ่านสินค้าในร้านบนพื้นที่ชั้น 3 ของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

ที่นี่เป็นมากกว่าร้านขายสินค้าไลฟ์สไตล์ เพราะเป็นคอมมูนิตี้ของคนรักงานศิลป์และงานทำมือที่ให้พื้นที่ระหว่างคน ศิลปะ และร้านค้า ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ต้องการเป็นที่เรียนรู้ตลอดชีวิต’ ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ เพิ่มเติมด้วยความสนุกจากการช้อปปิ้ง ทำให้ลูกค้าเพลิดเพลินกับการทำกิจกรรมและจับจ่ายสินค้าได้ไม่ว่าช่วงวัยใด ตามสโลแกนของ ‘Life Means More’ หรือ ‘ชีวิตที่มากกว่า’

นี่คือพื้นที่ที่ให้เราทุกคนใช้เวลาว่างเพลิดเพลินกับการทำงานอดิเรก ทำเวิร์กชอป เพลิดเพลินกับการซื้อและเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ไม่จำกัดเวลา ไม่ว่าเพศหรือวัยใดก็มีส่วนร่วมกับ Medium and More ได้เสมอ บนพื้นที่ 1,525 ตารางเมตร ที่จัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นโซน ๆ เพื่อตอบสนองต่อผู้มีความสนใจในไลฟ์สไตล์ ศิลปะ งานฝีมือ ตามความชอบแตกต่างกันออกไป จะมีโซนไหนบ้าง ไปลุยกัน!

ห้องสร้าง(สัง)สรรค์

บอกตามตรงว่าเมื่อบ่ายที่เราเดินดุ่ม ๆ เข้ามาในร้านครั้งแรก เราเดินไปโดยไม่รู้ว่าจะพบเจอกับสิ่งใดบ้าง ด้วยเนื้อที่กว้างสุดลูกหูลูกตาและปริมาณสินค้าที่เยอะราวกับยกห้างสรรพสินค้าทั้งตึกมาไว้ที่นี่ พอเดินไปสักพัก ก็ได้ข้อสรุปว่าพื้นที่หลัก ๆ ของ Medium and More แบ่งออกเป็น 2 โซน 

หนึ่ง โซน Kitchen & Cooking และ สอง โซน Art & Craft 

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

เริ่มจากมุมที่เรียกว่า The Classroom เป็นห้องสำหรับทำกิจกรรมเวิร์กชอป ใครที่อยากวาดภาพ ปั้นดิน แม้แต่เรียนชงกาแฟก็ใช้ห้องนี้ทำกิจกรรมเหล่านั้นได้ เพราะนี่คือพื้นที่รวบรวมผู้คนในลักษณะของการทำเวิร์กชอปกลุ่มใหญ่ราว 10 – 20 คน ทุกวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์ มีผู้สอนให้คำชี้แนะอย่างใกล้ชิด

ในระหว่างที่เรากำลังนั่งเล่นอยู่ในห้อง Classroom คุณภาเริ่มบทสนทนาขึ้น

“พื้นที่ของเราน่าสนุกตรงที่ เวลามาเดินเป็นครอบครัวก็แยกย้ายกันเดินได้ คุณลูกไปจุดหนึ่ง คุณพ่อไปจุดหนึ่ง คุณแม่ไปอีกจุดหนึ่ง มีหลากหลายมุมให้เลือกตามความชอบ บางครั้งมานั่งทำกิจกรรมด้วยกันที่ Classroom ก็ได้ เราถือว่ามุมนี้เป็นคอมมูนิตี้ใหม่ที่มีความน่าสนใจ แถมยังสนุกด้วย”

ด้วยความสงสัย เราถามต่อว่ากลุ่มเป้าหมายของร้านนี้เป็นคนกลุ่มไหน วัยใด 

“เราไม่ได้เลือกคนด้วยช่วงอายุเลย แต่เราเลือกด้วยไลฟ์สไตล์ของคนมากกว่า” เธอยิ้ม ก่อนจะขยายความ “จริง ๆ กลุ่มเวิร์กชอปที่เราทำ เราอยากเชิญชวนคนที่อยากทำงานศิลปะต่าง ๆ มาใช้พื้นที่ตรงนี้ อีกกลุ่มหนึ่งสำหรับคนที่อยากเรียนรู้วิชาใหม่ ๆ และเราไม่จำกัดอายุ มีตั้งแต่กลุ่มเด็กเล็ก จนถึงคนสูงวัย ที่นี่ไม่ใช่พื้นที่ของกลุ่มวัยรุ่นเพียงอย่างเดียว แต่เป็นของคนทุกกลุ่ม ทุกคนมาได้หมดค่ะ” 

เราเห็นด้วยกับคำตอบนี้มาก

เพราะอีกหลาย ๆ มุมที่กำลังจะพูดถึง ต้องถูกใจใครหลายคนแน่นอน ไม่มุมใดก็มุมหนึ่ง

ห้องของการหาทำ

มุมต่อมาเป็นบริเวณที่มีความสร้างสรรค์มาก นั่นคือ Crafter Studio 

ทางร้านมี Crafter ที่มานั่งทำกิจกรรมร่วมกับลูกค้าด้วย ไม่ต้องกังวลแม้ว่าคุณจะไม่มีพื้นฐานงานคราฟต์ เพราะ Crafter ประจำร้านจะอยู่ช่วยคุณตลอดกิจกรรม ตั้งแต่กิจกรรมปั้นดิน ปลูกต้นไม้ ประดิษฐ์กล่องดนตรี วาดภาพสีน้ำ เย็บปักถักร้อย จนถึงทอผ้าและกิจกรรม MARK.IT การสลักลายที่บ่งบอกความเป็นตัวเองลงบนขวดน้ำ ขอบอกว่ากิจกรรมตรงนี้เหมาะมากสำหรับใครที่กำลังตามหาของขวัญวันเกิดชิ้นพิเศษชิ้นเดียวในโลก หรืออยากทำงานทำมือเพื่อความเพลิดเพลิน พื้นที่ของ Crafter Studio ยินดีต้อนรับคุณในทุก ๆ วัน เพียงแค่มาจองคิวกับ Crafter ก็จะได้ทำกิจกรรมที่กล่าวมาจนสมใจอยาก

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

เราเดินสำรวจพื้นที่ตรงนี้อีกนิด แนะนำให้รู้คุณรู้จักมุมทำ ‘กล่องดนตรี’ ที่เปิดให้เราเลือกได้ตั้งแต่แรกเริ่มว่าต้องการฐานกล่องดนตรีแบบไหน ใส่หุ่นตุ๊กตาอะไร อยากได้เพลงแนวใด ล้วนแล้วแต่นำทุกอย่างที่ต้องการมาประกอบกันเป็นกล่องดนตรีสุดพิเศษที่มีแค่ชิ้นเดียวในโลกจากสองมือของเราเอง

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

การทำ ‘สวนในขวด’ ก็ดี ชำระเงินปุ๊บ ทำเวิร์กชอปได้ทันที โดยมีคุณครูใจดีจัดหาอุปกรณ์ให้ ก่อนเปิดบทเรียนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ แถมวิธีดูแลให้ด้วย

จากสวนในขวด ที่นี่ยังเพิ่มระดับความตระการตาไปสู่ ‘สวนในตู้’ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของเทคโนโลยี ตู้นี้ออกแบบมาสำหรับเลี้ยงต้นไม้โดยเฉพาะ มีระบบแสง สี เสียง น้ำ ไฟ ภายในตู้ยังปล่อยฝนตกและหมอกได้ ล้ำมากเสียงธรรมชาติในตัว 20 กว่าเสียง ตั้งเวลาเปิด-ปิดได้ เสมือนหนึ่งว่าได้จำลองป่าเขาลำเนาไพรในธรรมชาติมาไว้ในกรอบกระจกสี่เหลี่ยมนี้ก็ไม่ปาน แม้ว่าภายในตู้มีน้ำและหมอก แต่ตู้นี้ใสตลอดเวลา ด้วยนวัตกรรมทำความสะอาดในตัวเอง เพิ่มความไฮเทคเข้าไปอีกด้วยการควบคุมผ่านมือถือ ใช้งานง่าย สะดวก จบในที่เดียว เหมาะแก่การซื้อเป็นของขวัญ ให้ตัวเองก็ได้ ให้คนพิเศษก็ดี

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร
Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

ขยับมาอีกหน่อยกับพื้นที่สำหรับงานปั้นทุกรูปแบบ ไม่ว่าเสียงเรียกร้องในใจคุณปรารถนาจะปั้นงานออกมาเป็นรูปทรงใดก็บอกนักปั้นได้ ที่นี่ไม่จำกัดหัวคิดสร้างสรรค์ จะเป็นจาน ชาม แก้ว แจกัน เครื่องประดับ หรือสิ่งใดแล้วแต่ใจสั่ง เพียงแค่บอกความต้องการ แล้วคุณครูจะช่วยกันเสกพร้อมกับคุณ

ค่าบริการของกิจกรรมของมีราคาแบบปั้นชิ้นเดียวจนถึงราคาปั้นแบบบุฟเฟต์ ท่านใดไม่สันทัดด้านการปั้นแต่อยากมีส่วนร่วมกับผลงาน ที่นี่ก็มีสินค้างานปั้นสำเร็จรูปที่คุณซื้อมาลงสีเองได้

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

ถัดมาเป็นโซนงานปัก งานทอ เปิดรับลูกค้าแบบวอล์กอินให้มานั่งทำโดยไม่ต้องจองให้เสียเวลา เมื่อทอผ้าเสร็จ ก็นำไปขึ้นรูปเป็นกระเป๋าหรือซื้อเป็นชุดแล้วนำกลับไปทำที่บ้านก็ได้เช่นกัน

เล่ามาทั้งหมดนี้ อย่าเพิ่งคิดว่าต้องเสียเวลามาขลุกตัวอยู่ที่ Medium and More คราวละนาน ๆ เพราะใครที่ไม่ประสงค์จะลองผิดลองถูกท่ามกลางลูกค้าในร้านที่สัญจรผ่านไปมา ก็อุดหนุน DIY Kits กลับไปทำงานคราฟต์สุดชิลล์ที่บ้านได้ เราขอรับรองว่าเพลิดเพลินและเรียกสมาธิได้ดีเยี่ยม 

ห้องศิลเปรอะ

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

โซนใหญ่ลำดับต่อมาคือ Art & Craft ที่รวบรวมอุปกรณ์ศิลปะ สีต่าง ๆ รวมถึงสีแปลกใหม่อย่าง Thai Tone เฉดสีโบราณของไทยซึ่งจะหาได้ยากจากที่อื่น มีให้เลือกทั้งสีโปสเตอร์ สีน้ำ หรือสีที่นำไปทำฟิกเกอร์ ที่นี่มีไม่ต่ำกว่า 50 เฉดสีให้เลือกสรร ถือว่าครบสูตรสำหรับคนชอบงานวาดภาพระบายสี

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

แถมด้วยกองทัพเครื่องเขียนอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปากกา ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด กระดาษ ทุกสิ่งอย่างที่เกี่ยวกับเครื่องเขียน พร้อมด้วยมุม Office Supply เปรียบเหมือนกับร้านเครื่องเขียนขนาดย่อม ที่นักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ มาเลือกสรรตามหาซื้อของที่นี่ได้ครบจบในที่เดียว

ห้องนักสะสม

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร
Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

โซนน้องใหม่ที่เพิ่งเริ่มพัฒนา นั่นคือ Character และ Collectible สำหรับคนที่มีความหลงใหลและมีไฟในการเก็บสะสม ขอชวนมาชม Collectible Items ที่มุมนี้ และมีฟิกเกอร์หลากหลายชนิด อาทิ ฟิกเกอร์การ์ตูน ฟิกเกอร์ลวดลายของเหล่าบรรดาศิลปิน เช่น TinyTan หรือ BT21 by BTS ตลอดจนกล่องสุ่มลิขสิขธิ์แท้ แม้แต่สินค้าของ Care Bears หรือ Mr. Men & Little Miss. ก็มีให้เลือกชมได้ตามสบาย

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร
Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

ที่กำลังเป็นที่นิยมอยู่ในตอนนี้อย่าง Bearbrick ก็มีตั้งแต่ไซส์เล็ก 100% ขยับไปเป็น 400% จนกระทั่ง 1,000% พวกที่มาใหม่เป็นต้นว่า Bearbrick Snoopy หรือของศิลปิน Keith Haring ก็มีรวมไว้ที่นี่ 

ถ้าหากใครอยากลงทุนขนาดย่อม สินค้าตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่เบา

ห้อง Life Gadgets

Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร
Medium and More ศูนย์รวมศิลปะและคราฟต์ในสามย่านมิตรทาวน์ที่ครบเครื่องไม่เหมือนใคร

เมื่อโลกนี้ตกอยู่ในสถานการณ์โควิด-19 มีอุปกรณ์หลายชนิดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตแบบ New Normal นำมาซึ่งมุมสินค้าจำพวก Life Gadgets ที่ช่วยให้ชีวิตกักตัวอยู่บ้านราบรื่น ตัวอย่างสินค้าที่วางจำหน่ายในบริเวณ เช่น ขาตั้งโทรศัพท์ กล้องถ่ายภาพ รวมถึงอุปกรณ์ไอทีอีกสารพัด

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ห้องครัว

ห้องครัวของที่นี่ มีตั้งแต่อุปกรณ์ทำครัวที่เป็นของคนรุ่นใหม่ ใช้งานง่าย เรียกว่าว่า Easy Living ตามเทรนด์ ทำเองได้ถึงแม้ว่าจะอยู่หอพัก มีขนาดตั้งแต่ชิ้นเล็กมาก จนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นมหึมา

ยกตัวอย่าง เแบรนด์ LocknLock มินิมอล เก๋ไก๋ มีสไตล์ เหมาะกับกลุ่มนักศึกษาและพนักงานออฟฟิศที่หัวใจยังวัยรุ่น เพราะราคาไม่แรงอย่างรูปลักษณ์ อุดหนุนได้หลาย ๆ ชิ้น สบาย!

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ส่วนชิ้นที่เห็นอยู่นี้คือ FIKA กระทะยอดนิยมในหมู่ยูทูบเบอร์แดนโสมขาว ทางร้านมี 3 สีให้เลือกจับจองเป็นเจ้าของได้ทั้งสีพีช สีขาวครีม และสีเขียว จุดเด่นของโซนนี้ คือ มีเครื่องครัวแบบ Collectible ด้วย เช่น เตา Bruno คอลแลปกับกระต่าย Miffy และมีเครื่องใช้ไฟฟ้าญี่ปุ่นที่เป็นตัวการ์ตูน หรือจาน ชาม ก็เป็นลวดลาย Snoopy สุดน่ารัก จะเรียกว่าข้าวของเครื่องใช้ที่นี่เป็นของที่กึ่ง ๆ สะสมก็ว่าได้

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ห้องชา กาแฟ

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

อีกหนึ่งมุมในโซนห้องครัวที่โดดเด่นอย่างยิ่งใน Medium and More คือมุม Tea & Coffee ได้รับความนิยมอย่างท่วมท้นในช่วงโควิด-19 เนื่องจากผู้คนหันมาหาความสนุกจากการทำกาแฟเองที่บ้าน ทางร้านจึงมีเครื่องมือทั้งหมดในการทำชาและกาแฟค่อนข้างครบ ตั้งแต่เมล็ดจนถึงแก้วกาแฟ

ขอชวนทำความรู้จักแบรนด์ KINTO มีจุดขายอยู่ที่ผลิตภัณฑ์ Rivers รุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่ต้องเดินป่าและดื่มกาแฟ เพราะแก้วแต่ละตัวซื้อชิ้นส่วนมาประกอบกันให้เป็นอุปกรณ์ทำกาแฟได้

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ส่วนนี่คืออุปกรณ์ที่ใช้งานแบบโฮมยูส มีให้เลือกหลากหลายทั้ง Dripper หรือ Moka Pot ที่มีทั้งกา ตาชั่ง ครบหมด หรือจะเป็นพวก Cold Brew ก็มี แม้กระทั่งเมล็ดกาแฟก็มา เช่น กาแฟไทยชื่อดังจากเชียงใหม่ GRAPH, AKHA AMA และมีโกโก้จาก Siamaya มีทั้งโกโก้พาวเดอร์ โกโก้นิปส์ และเครื่องดื่มช็อกโกแลต

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

ตัวนี้เป็นแก้วอโรมาของญี่ปุ่น ทางแบรนด์ Origami เขาเคลมว่าจะได้กลิ่นกาแฟหอมหวนขึ้นมาเมื่อใช้แก้วนี้ดื่ม เพราะด้วยรัศมีของปากแก้วที่ให้ความพอดีก้บจมูกคน เมื่อดื่มแล้วจมูกของเรากับปากแก้วจะมีระยะเว้นห่างที่พอดีกัน จึงทำให้ได้กลิ่นชัดกว่าแก้วอื่น ๆ ถึงได้เรียกว่าแก้วอโรม่า

“ส่วนใหญ่เราจะรวมของที่เป็นเหมือนเครื่องครัวและไลฟ์สไตล์” คุณภาย้ำใจความสำคัญ

ห้องศิลปิน

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

จุดเด่นที่มาพร้อมกับการเปิดร้าน คือการรวมตัวงานของศิลปินต่าง ๆ ในมุม Artist Corner มีผลงานจากศิลปินหลายแขนงมารวมกัน ไม่ว่าจะเป็น MAMUANG งานของ คุณตั้ม วิสุทธิ์ และงานของ Thai Young Artist อาทิ Fluffy Omelett, Memiann, Bring home the Bacon, Unmelt รวมถึงงานของศิลปินต่างชาติ 

“งานศิลปินคืองานที่เรามองว่าเป็นอีกหนึ่ง Hobby ของศิลปะ ที่นี่พยายามจะ Related เข้าไปกับศิลปิน เรามีขวดน้ำ Keith Haring เรามีผลงานของศิลปินใหญ่ ๆ และเรารู้สึกสนุกกับงานของน้อง ๆ ศิลปินคนไทยด้วย น้อง ๆ ก็จะเก่งกันมาก ทำงานออกแบบต่าง ๆ Illustrator เยอะมาก ทำ NFT ก็มี”

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

และที่นี่ยังมีมุมเล็ก ๆ อีกมุม ชื่อว่า THAI THAI ขายของที่ระลึกจากศิลปินคนไทย เช่น ยาดม ยาอม ยาหม่อง ครก สาก ขายแม้กระทั่งมะม่วงอบแห้ง! เรียกว่าเป็นของฝากชิ้นที่เก๋ไก๋ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติก็ต้องชื่นชอบ เพราะแต่ละอย่างดูเป็นสินค้าไทยแลนด์โอนลี่มาก ๆ

ห้องแห่งการแบ่งปัน

“เราพยายามจะผลักดันให้น้อง ๆ ได้มีตลาด มีพื้นที่ปล่อยของกันมากขึ้น” 

คุณภาทิ้งท้ายก่อนจะจบบทสนทนาด้วยแววตาและน้ำเสียงจริงใจ ทำให้เรารู้สึกอย่างแท้จริงว่าที่นี่ไม่ได้เป็นเพียงร้านค้า แต่เป็นพื้นที่ที่ให้ความสำคัญกับศิลปินคนไทยและวงการศิลปะ และนำมาปรับให้เข้ากับคนทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา พนักงานออฟฟิศ ผู้สูงวัย หรือกลุ่มคนที่ไม่อินเรื่องศิลปะก็ตาม

Medium and More ขอเป็นพื้นที่ที่ต้อนรับทุกคนเสมอ

และที่นี่เป็นพื้นที่ที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า อย่างแท้จริง

พื้นที่ผสมผสานระหว่างคน งานศิลปะ และร้านค้า บนเนื้อที่ 1,525 ตารางเมตรของศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์

Medium and More

ที่ตั้ง : ชั้น 3 สามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระรามที่ 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (แผนที่)

วัน-เวลาทำการ : เปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 – 22.00 น.

เว็บไซต์ : mediumandmore.com

Facebook : Medium and More

Writers

พัทธดนย์ กิจชัยนุกูล

ชอบอ่านเขียนตั้งแต่จำความได้ สนใจวิชาสังคมศึกษาตั้งแต่จบอนุบาล ใฝ่รู้ประวัติศาสตร์ตั้งแต่อยู่ประถม หัดแต่งนวนิยายตั้งแต่เรียนมัธยม เขียนงานสารพัดด้วยนามปากกา “แพทริก เหล่า” ตั้งแต่เข้ามหา’ลัย

ณัฐกฤตา เจริญสุข

อดีตนักเรียนวิชาออกแบบ ผู้ชื่นชอบการสาดสีสันลงบนงานศิลปะ สาดจินตนาการลงบนงานเขียน อยากส่งต่อเรื่องราวดี ๆ ผ่านทางการสื่อสารทุกรูปแบบ

Photographer

รัชต์ภาคย์ แสงมีสินสกุล

ช่างภาพที่มีร้านล้างฟิล์มเป็นของตัวเอง แต่นานๆจะถ่ายฟิล์มที เพราะช่วงนี้ฟิล์มมันแพง

อ่านต่อ

Loading...

End of content

No more pages to load