6 Aug 2018
PAGE
4 K

เยี่ยมบ้านต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย ผู้กำกับโฆษณาชื่อดัง ที่อยู่กลางป่าผืนย่อมย่านอ่อนนุช คุยเรื่อง ‘บ้าน’ ที่เป็น perfect living ของเขา และงานหนังโฆษณาเรื่องใหม่ของ Park Origin ซึ่งเขาตั้งใจเล่าเรื่องอสังหาริมทรัพย์แบบที่ไม่มีใครคิดจะทำ

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน