8 Nov 2018
PAGE
499

เรื่องราวของ คุณแม่ลำไย ผู้พา ริท – เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช หรือ ริท The Star ข้ามผ่านช่วงเวลาที่ต้องเลือกเส้นทางระหว่างการเป็นนักร้องหรือหมอ ในวันที่ต้องตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือหยุดในเส้นทางที่ลูกรัก จนถึงวันที่ความฝันกลายเป็นความจริง

CONTRIBUTOR

The Cloud

นิตยสารออนไลน์ที่เล่า 3 เรื่องหลักอย่าง Local, Creative Culture และ Better Living ส่งเนื้อหารายวัน แต่เสิร์ฟความประณีตแบบนิตยสารรายเดือน