‘Pause for Paws’ บริการคุณหมานักบำบัดเพื่อลดการฆ่าตัวตายของคนเป็นซึมเศร้า

Therapy Dog กลยุทธ์เด็ดที่สถานศึกษาในสหรัฐอเมริกาใช้ลดความเครียดนักศึกษาช่วงสอบปลายภาค

RAQUE Forward แรงเล็กๆ ที่ช่วยผลักดันให้ผู้ป่วยซึมเศร้าไปหาหมอ

คุยกับ เอิน กัลยกร ถึงสิ่งที่ได้จากโรคซึมเศร้า และความตั้งใจช่วยเหลือผู้ป่วยคนอื่นด้วยการเปิดเผยเรื่องตัวเองอย่างหมดเปลือก

เจมส์ ธีรดนย์ : รู้จักโรคซึมเศร้า และเรียนรู้การถอดความเศร้าออกจากตัว

เจรจาเรื่องความป่วยไข้และบทบาทการแสดงกับนักแสดงหนุ่ม-ธีรดนย์ ศุภพันธุ์ภิญโญ