LONG GOY แบรนด์เสื้อผ้าแนวสตรีทที่เปลี่ยนล้านนาเป็นรันเวย์

ปลุกความเป็นล้านนาในตัวคุณ! ด้วยการมองหาอักษรล้านนา ดอกไม้ในจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดรอบเมืองเชียงใหม่บนเสื้อผ้าร่วมสมัยของนักออกแบบรุ่นใหม่

ZABEDE แบรนด์เสื้อผ้าและชุดว่ายน้ำของดีไซเนอร์มุสลิม ที่ผสานหลักศาสนากับ Streetwear

คุยกับ ลีมา-พรสุดา ซาบีดี สไนเดอร์ นักออกแบบสาวที่ตั้งใจทำเสื้อผ้าให้ผู้หญิงมุสลิมแต่งตัวอย่างสบายกายและสบายใจ

Khom จากโขมพัสตร์ แบรนด์ผ้าพิมพ์ลายทำมือที่มีอายุกว่า 70 ปี ในมือทายาทรุ่นที่สาม

คุยกับอดีตนักการธนาคาร ทายาทรุ่นที่สาม กับการต่อยอดผ้าพิมพ์ลายไทยโบราณให้สนุกและเข้าถึงได้

ผศ. ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล : ศิลปินหญิงที่ร้อยเรียงสิ่งทอ แฟชั่น และศิลปะ เข้าด้วยกัน

เส้นใยความคิดของนักออกแบบฝีมือฉกาจ ผู้ถักทอวัสดุรอบตัวเป็นศิลปะสวมใส่ได้

ก้าวเล็กที่ยิ่งใหญ่ของ ‘Walk Sew Good’ สองสาวผู้ออกเดินกว่า 3,000 กิโลเมตร เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแฟชั่นที่ดี

เรื่องราวบันดาลใจจากสองสาวออสเตรเลียที่มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงด้านแฟชั่นด้วยการออกเดิน